FORUM Geschiedenis havo/vwo onderbouw

Leerboek, opdrachtenboek en aanvullende digitale
licentie voor slechts € 28,25* per leerling per jaar!

*bij gebruik in een boekenfonds met een afschrijvingstermijn van 4 jaar en
jaarlijkse aanschaf licentie

 

Wil uw school liever met een LiFo-constructie werken dan kan
dat ook. Neem in dat geval even contact met ons op om te
bespreken wat de mogelijkheden zijn.

Een motiverende methode voor havo/vwo

FORUM Geschiedenis voor havo/vwo onderbouw heeft als doel om het schoolvak geschiedenis voor leerlingen betekenisvol, toegankelijk en leerbaar te maken. Betekenisvol omdat leerlingen leren inzien wat geschiedenis te maken heeft met hun wereld, de wereld van vandaag en de toekomst. De methode is toegankelijk door de duidelijke uitleg en de aandacht voor taalontwikkeling. Door de leerstof te ordenen naar de ontwikkelingsstadia van leerlingen nemen de leerbaarheid en de motivatie voor het vak toe. De lesmethode biedt veel ruimte voor differentiatie en onderwijs op maat. Laagdrempelig formatief handelen is gemakkelijk mogelijk met RTTI in alle opdrachten en toetsen. In de online omgeving kunnen leerlingen oefenen met verschillende soorten vragen, uitlegvideo’s en toetsen.

FORUM geschiedenis onderbouw - Steden & staten

Kenmerken FORUM Geschiedenis onderbouw

Alle tien tijdvakken in elk leerjaar

In elk leerjaar komen alle tien tijdvakken aan de orde. Het chronologische raamwerk voor leerlingen wordt geleidelijk opgebouwd en steeds verder uitgediept. Leerlingen raken vertrouwd met het hele tijdvakkenkader.

Passend bij de ontwikkelingsstadia

De indeling van tien tijdvakken per leerjaar maakt het mogelijk om de leerstof aan te passen bij het ontwikkelingsstadium van de leerling. Dit gebeurt door per leerjaar andere vragen centraal te stellen. Leerjaar 1: economische & sociale vragen, leerjaar 2: cultureel-mentale vragen en leerjaar 3: politieke & filosofische vragen.

Eenvoudig arrangeren

FORUM Geschiedenis onderbouw biedt vrijheid in de volgorde waarin u de leerstof wilt behandelen. Er zijn meerdere manieren om leerstofkeuzes te maken in de boeken.

FORUM Geschiedenis havo/vwo onderbouw

Verhaal rond afbeeldingen

De leerstof is zeer toegankelijk doordat de tekst van het tijdvakkendeel een verhaal is rond de afbeeldingen. Hierdoor spreekt de leerstof nog meer tot de verbeelding van leerlingen.

Taal van de geschiedenis

De leerbaarheid van FORUM Geschiedenis onderbouw wordt vergroot door heel concreet taalgebruik dat de auteurs hebben gehanteerd. Het overzicht van ‘Begrippen & woorden’ vormt de rode draad van het verhaal. In het opdrachtenboek zijn opdrachten opgenomen die de taalontwikkeling ondersteunen.

Doorgaande leerlijn naar bovenbouw

Door de opbouw, de herhaling van het tijdvakkenkader en de aandacht voor historisch denken en redeneren vormt FORUM Geschiedenis onderbouw een goede voorbereiding op de bovenbouwmethode.

Goed van start met FORUM Geschiedenis

Wij helpen docenten gemakkelijk starten met FORUM Geschiedenis. Wij ondersteunen u graag. Neem contact met ons op!

 gratis starttrainingen op maat
 gratis docentlicentie met e-book
 gratis toetsen

 gratis powerpoints
 gratis instructievideo’s en handleiding
 wij zijn altijd bereikbaar

Wat zegt men over FORUM Geschiedenis?

Bekijk FORUM Geschiedenis havo/vwo onderbouw

Brochure FORUM Geschiedenis

Leerboek havo/vwo 1

FORUM Geschiedenis havo/vwo onderbouw

Opdrachtenboek havo/vwo 1

FORUM Geschiedenis havo/vwo onderbouw

Leerboek havo/vwo 2

FORUM Geschiedenis havo/vwo onderbouw

Leerboek havo 3

FORUM Geschiedenis havo/vwo onderbouw

Tijdvak 5 in de gehele onderbouw

FORUM Geschiedenis havo/vwo onderbouw

Structuur FORUM Geschiedenis onderbouw

Er is per leerjaar één leerboek en opdrachtenboek voor havo/vwo. Naast het leer- en het opdrachtenboek kunt u de aanvullende licentie inzetten of volledig digitaal werken. In de online omgeving kunnen leerlingen oefenen met verschillende soorten meerkeuzevragen, uitlegvideo’s en toetsen. FORUM Geschiedenis onderbouw biedt vrijheid in de volgorde waarin u leerstof wilt behandelen. U kunt het inleidende deel ‘Wat is geschiedenis?’ behandelen, vervolgens in deel ‘Tijdvakken’ door alle tien tijdvakken heengaan. Elk tijdvak wordt afgesloten met twee biografieën over belangrijke historische personen. Doordat alle tijdvakken (kort) besproken worden, ontstaat de mogelijkheid om motiverende en uitdagende thema’s uit deel ‘Onderzoeken & vergelijken’ te kiezen: historische mysteries, thema’s met vergelijkingen tussen twee historische situaties en een thema dat een kwestie door meerdere tijdvakken heen aan de orde stelt. In de opdrachtenboeken staat per leerjaar één onderdeel van de historische denk- en redeneerwijzen centraal. Het onderdeel ‘ordenen’ komt in alle drie leerjaren voor, ook in de vergelijkende en diachronische thema’s.

FORUM Geschiedenis digitaal

Digitale leeromgeving

In het adaptieve leer- en toetsprogramma Drillster worden oefendrills met meerkeuzevragen aangeboden over de gehele leerstof. Het programma past zich aan de leer- en onthoudcurve van de gebruiker aan. Drillster is zeer geschikt voor leerlingen om ook via een smartphone te oefenen.

Uitlegvideo's

Er zijn enkele korte uitlegvideo's beschikbaar. Deze uitlegvideo's geven leerlingen de gelegenheid om vooruit of terug te kijken en de stof op elk gewenst moment en plaats uitgelegd te krijgen. De PowerPoints die de basis vormen voor de video's, worden ook aangeboden in het docentenmateriaal.

Demolicentie docenten

Met de gratis demolicentie geven we u een beeld van het digitale leerlingenmateriaal en het digitale docentenmateriaal: antwoorden en werkbladen bij de opdrachten, een docentenhandleiding, toetsen en antwoorden. Ook kunt u enkele pagina's bekijken in de digitale bladerboeken.

Digitaal docentenmateriaal

Docenten die met de methode werken ontvangen de gratis docentlicentie. Hiermee krijgt u toegang tot het digitale leerlingmateriaal, extra lesmateriaal en het digitale docentenmateriaal: antwoorden en werkbladen bij de opdrachten, een docentenhandleiding, toetsen en antwoorden.

Ontvang de FORUM Geschiedenis nieuwsflits en blijf op de hoogte!

Assortiment FORUM Geschiedenis onderbouw

Er is per leerjaar één leerboek en opdrachtenboek voor havo/vwo. Naast het leer- en het opdrachtenboek kunt u de aanvullende licentie inzetten of volledig digitaal werken. In de online omgeving kunnen leerlingen oefenen met verschillende soorten meerkeuzevragen, uitlegvideo’s en toetsen.

FORUM Geschiedenis onderbouw havo/vwo

ISBN 9789493113787

ISBN 9789493113794

ISBN 9789464420135

ISBN 9789464420142

FORUM Geschiedenis onderbouw havo

ISBN 9789464420845

ISBN 9789464420852

FORUM Geschiedenis onderbouw vwo/gymnasium

ISBN 9789464420869

ISBN 9789464420876

Licenties FORUM Geschiedenis onderbouw havo/vwo

ISBN 9789464420388

ISBN 9789464420395

Bestel een beoordelingsexemplaar

FORUM Geschiedenis havo/vwo onderbouw

Bestel nu een beoordelingsexemplaar van de leerboeken, opdrachtenboeken en licenties van FORUM Geschiedenis havo/vwo onderbouw.

Kom in contact met uw adviseur

Wilt u meer weten over FORUM Geschiedenis onderbouw of een informatief gesprek aanvragen? Neem contact op met één van onze educatief adviseurs.

Boom voortgezet onderwijs: Karen van der Kolk - Educatief adviseur

Karen van der Kolk

Educatief adviseur
Boom Voortgezet Onderwijs: Jolette Middeljans - Educatief adviseur

Jolette Middeljans

Educatief adviseur
Boom Voortgezet Onderwijs: Alice Fahner - Educatief adviseur

Alice Fahner

Educatief adviseur