KERN Nederlands havo/vwo onderbouw

Leerboek en aanvullende digitale licentie
voor slechts € 19,94 per leerling per jaar!

Functioneel gebruik van taal

KERN Nederlands is de veelgebruikte lesmethode Nederlands met taalbeschouwende aanpak voor havo/vwo. Met de methode worden de leerlingen opgeleid tot bewust bekwame taalgebruikers die op hun eigen taalgebruik kunnen reflecteren. De leerboeken zijn gericht op het functionele gebruik van taal op een hoog niveau, afgewisseld met inhoudelijke verdieping op communicatieverschijnselen. Er wordt meer aandacht besteed aan de afzonderlijke onderdelen van het vak en de indeling in jaardelen voorziet in een duidelijke opbouw van het kennisniveau. Er zijn gevarieerde, functionele en uitdagende opdrachten. Laagdrempelig formatief handelen is goed mogelijk met RTTI in de opdrachten en toetsen.

KERN Nederlands havo/vwo

Kenmerken KERN Nederlands havo/vwo

Focus op de kern van het vak

In KERN Nederlands zijn leerdoelen expliciet weergegeven, de theorie is kernachtig geformuleerd en alle vragen en opdrachten zijn relevant en gericht op het doel. Deze focus zorgt ervoor dat het programma past in de beschikbare tijd.

Communicatieverschijnselen

Naast het functionele gebruik van taal op een hoog niveau, wordt er in de lesmethode veel afgewisseld met de inhoudelijke verdieping op communicatieverschijnselen.

Indeling in cursussen

De stof wordt aangeboden in cursussen: Leesvaardigheid, Grammatica, Fictie, Schrijfvaardigheid, Taalverzorging en Spreekvaardigheid.

Lesmethode Nederlands havo en vwo | Bekijk nu KERN Nederlands

Leerlingen bereiken meer

De methode zet in op de ontwikkeling van bewuste geletterdheid en voedt leerlingen op tot kritische denkers. In uitleg en opdrachten ligt veel nadruk op het verwerven van inzicht in taalverschijnselen, communicatie, cultuur, media en literatuur.

Formatief handelen

Laagdrempelig formatief handelen is goed mogelijk met RTTI in de methode: de vragen in het boek en in de toetsen zijn voorzien van een RTTI-codering.

Uitgebreide online leeromgeving

De methode voorziet in een uitgebreid digitaal aanbod voor leerlingen: uitlegvideo’s, voorlezers en oefendrills voor grammatica, taalverzorging en woordenschat.

Wat zeggen gebruikers over KERN Nederlands voor havo/vwo?

Bekijk KERN Nederlands havo/vwo onderbouw

Brochure KERN Nederlands

Havo/vwo leerjaar 1

KERN Nederlands lesmethode Nederlands

vmbo-theoretisch/havo leerjaar 1

KERN Nederlands lesmethode Nederlands

Uitlegvideo

Doorlopende leerlijn KERN Nederlands havo/vwo

KERN Nederlands stemt de inhoud, organisatie en didactiek van het vak Nederlands af op het betreffende onderwijsniveau. Zo wordt in KERN Nederlands vmbo-theoretisch/havo vmbo-didactiek gecombineerd met havo-inhoud waardoor deze leerlingen net iets meer worden uitgedaagd eventueel kunnen opstromen naar de havo. Leerlingen die werken met KERN Nederlands havo/vwo kunnen daarna gemakkelijk verder aan de slag met de nieuwe bovenbouwmethode: KERN Nederlands taal & cultuur tweede fase. KERN Nederlands taal & cultuur behandelt een breed palet aan onderwerpen uit de neerlandistiek en geeft daarmee nadrukkelijk meer inhoud aan het schoolvak Nederlands.

KERN Nederlands digitaal

Adaptief oefenprogramma

In het adaptieve oefenprogramma Drillster worden adaptieve oefendrills op het gebied van grammatica, woordenschat en spelling aangeboden. Het programma past zich aan de leer- en onthoudcurve van de gebruiker aan. Leerlingen kunnen de oefendrills ook goed oefenen op hun smartphone. Drillster is hier zeer geschikt voor.

Uitlegvideo's

Bij alle lessen is een korte uitlegvideo beschikbaar. Deze uitlegvideo's geven leerlingen de gelegenheid om vooruit of terug te kijken en de stof op elk gewenst moment en plaats uitgelegd te krijgen. De PowerPoints die de basis vormen voor de video's, worden ook aangeboden in het docentenmateriaal.

Voorlezers

Alle bronteksten van KERN Nederlands havo/vwo zijn ingesproken in de voorleesapplicatie. Zwakke lezers en dyslectische leerlingen kunnen de teksten dus laten voorlezen. De voorleesapplicatie heeft een instelbare lettergrootte, interlinie en achtergrondkleur. U kunt hier een voorlezer beluisteren.

Demolicentie docenten

Met de gratis demolicentie geven we u een beeld van het digitale leerlingenmateriaal en het digitale docentenmateriaal met woordenlijsten, antwoordbladen, oefenbladen en PowerPointspresentaties. U krijgt een inkijk in het materiaal. En u kunt enkele pagina's bekijken in het digitale bladerboek.

Digitaal docentenmateriaal

Voor docenten, die met onze lesmethode werken, is er een gratis docentlicentie met toegang tot het digitale leerlingmateriaal en het digitale docentenmateriaal met woordenlijsten, antwoordbladen, oefenbladen (leesvaardigheid, grammatica, taalverzorging, schrijfvaardigheid) en PowerPointspresentaties.

Ontvang de KERN Nederlands nieuwsflits en blijf op de hoogte!

Goed van start met KERN Nederlands

Gaat u starten met KERN Nederlands havo/vwo? Dan helpen we u goed op weg. Wij geven gratis starttrainingen op maat voor docenten aan het begin van het schooljaar. Hoe kunt u het digitale materiaal en docentenmateriaal optimaal inzetten en gebruiken? Wij ondersteunen u en uw collega's met een handleiding en instructievideo’s. Neem contact met ons op!

Assortiment KERN Nederlands havo/vwo onderbouw

U kunt per leerjaar werken met één leerboek en een digitale licentie met uitlegvideo’s en adaptieve oefendrills op het gebied van grammatica, woordenschat en spelling. U kunt ook volledig digitaal werken met de boekvervangende licentie met het digitale bladerboek.

KERN Nederlands voor havo/vwo onderbouw

ISBN 9789492862068

ISBN 9789492862075

ISBN 9789492862082

ISBN 9789492862242

KERN Nederlands voor vmbo-theoretisch/havo

ISBN 9789493113015

ISBN 9789493113022

Licenties

ISBN 9789493113268

Vervalt per 31-07-2022

ISBN 9789493113275

Vervalt per 31-07-2022

ISBN 9789493113077

Vervalt per 31-07-2022

ISBN 9789493113084

Vervalt per 31-07-2022

ISBN 9789464420500

01-08-2022

ISBN 9789464420517

01-08-2022

Gratis voor docenten

Bestel een beoordelingsexemplaar

Lesmethode Nederlands havo en vwo | Bekijk nu KERN Nederlands

Bestel nu een beoordelingsexemplaar van het boek en de licenties van KERN Nederlands voor havo/vwo onderbouw.

Kom in contact met uw adviseur

Wilt u meer weten over KERN Nederlands voor havo/vwo of een informatief gesprek aanvragen? Neem contact op met één van onze educatief adviseurs.

Jolette Middeljans

Jolette Middeljans

Educatief adviseur
Alice Fahner

Alice Fahner

Educatief adviseur
Kristy Kuik

Kristy Kuik

Educatief adviseur