KERN Nederlands is de RTTI-gecertificeerde lesmethode Nederlands en is in vorm en inhoud speciaal ontwikkeld voor vmbo-leerlingen. Doel van KERN Nederlands is de leerling te motiveren met succesbeleving en uitdaging. Dat kan alleen met leerstof die voor de leerling behapbaar en uitvoerbaar is. Daarom maakt KERN Nederlands scherpe keuzes. De lesmethode sluit aan bij het onderwijs zoals dat op uw school wordt gegeven. U kunt aan de slag met boeken of met een combinatie van boeken en digitaal.

KERN NEDERLANDS VMBO | KENMERKEN

  • focus op de kern van het vak
  • veel aandacht voor begrijpend lezen en woordenschat
  • lesorganisatie en leerdoelen als uitgangspunt
  • RTTI-differentiatiebladen per les voor meer maatwerk per leerling
  • bewezen adaptieve leertechnologie
  • RTTI-gecertificeerde kernmethode
  • functionele opdrachten die zorgen voor succesbeleving én uitdaging
  • leerjaar 1, 2 en 3 beschikbaar (4 in 2019)
  • grammatica vooral ten behoeve van spelling en schrijven
  • aantrekkelijke prijs

Probeer een gratis les KERN Nederlands voor vmbo

KERN NEDERLANDS VMBO | STRUCTUUR ONDERBOUW

KERN vmbo heeft een vaste lesopbouw: een les een les, met een kop en een staart. In elke les staat één leerdoel centraal. Elke vraag in de les is gefocust op dat leerdoel. Alle 80 lessen tellen vier pagina’s en hebben dezelfde structuur. Elke les besteedt aandacht aan een aantal ‘moeilijke woorden’ waarmee wordt geoefend. Dat zijn: schooltaalwoorden, abstracte woorden, functionele reguliere woorden en uitdrukkingen. Daarnaast is het voor vmbo-leerlingen essentieel dat ze de leerstof kunnen toepassen in de praktijk. Per leerjaar heeft KERN daarom tien levensechte en functionele Taalwerkplaats-opdrachten waarin leerlingen lezen, schrijven, spreken en luisteren in samenhang kunnen oefenen. De Taalwerkplaats-opdrachten zijn duidelijk gestructureerd en daarmee goed uitvoerbaar voor leerlingen en gemakkelijk te organiseren voor docenten.

KERN Nederlands vmbo-kgt

In elke les staat één leerdoel centraal. Leerdoel is leerlinggericht geformuleerd in één betekenisvolle regel.

Startoefening (klassikaal) in elke les als introductie van het onderwerp en om het beginniveau in te schatten.

Uitleg, compact, zo veel mogelijk puntsgewijs en met voorbeelden.

Oefeningen met afwisselende werkvormen, voorzien van RTTI-codering.

Slotoefening (klassikaal) om beheersingsniveau te meten en terug te kijken op leerdoel.

Check of het leerdoel is bereikt op alle RTTI-niveaus.

Wat zeggen gebruikers over KERN deel VMBO-Basis 1A en 1B?

KERN NEDERLANDS VMBO | DIFFERENTIATIE

Bij elke les van KERN is er een differentiatieblad: KERN PLUS. Als docent kunt u de differentiatiebladen downloaden en printen om uit te delen in de klas. Elk differentiatieblad biedt extra oefening op alle niveaus van RTTI. U beslist welke vragen de leerling moet maken. De differentiatiebladen kunt u inzetten als extra stof in de les, als huiswerk of als herhaling en toetsvoorbereiding.

KERN Nederlands vmbo Boom voortgezet onderwijs Groningen

Differentiatie is ook mogelijk via de aanvullende ict. Deze ict is beschikbaar bij alle volledig digitale licenties of los aan te schaffen naast de boeken. De aanvullende ict bestaat uit: de voorlezer, de uitlegvideo's en de adaptieve oefendrills bij Spelling & Grammatica en Woordenschat. Bekijk hier enkele voorbeelden.

Alle langere bronteksten van KERN zijn ingesproken. Zwakke lezers en dyslectische leerlingen kunnen de teksten dus laten voorlezen. De Voorlezer heeft een instelbare lettergrootte, interlinie en achtergrondkleur. Beluister hier een fragment.

Bij alle lessen in KERN is een korte uitlegvideo beschikbaar. Het uitlegblok van de les wordt hierin op een heldere en visuele manier uitgelegd door jongvolwassenen. Deze uitlegvideo's geven leerlingen de gelegenheid om vooruit of terug te kijken en de stof op elk gewenst moment en plaats uitgelegd te krijgen. De PowerPoints die de basis vormen voor de video's, worden ook aangeboden in het docentenmateriaal, zodat u ze ook zelf kunt gebruiken en naar eigen voorkeur kunt aanpassen. Bekijk hier een uitlegvideo.

In het adaptieve oefenprogramma Drillster worden drills aangeboden voor de training van spelling & grammatica en woordenschat. Het programma past zich aan de leer- en onthoudcurve van de gebruiker aan. Drillster is zeer geschikt om via een smartphone te oefenen. Voor scholen bestaat de mogelijkheid om via een aanvullend account de prestaties van de leerlingen in een dashboard te volgen. Bekijk hier een drill.

KERN NEDERLANDS | AANBOD

In de onderbouw bestaat de methode per leerjaar uit tachtig lessen. De lessen zijn behapbaar en uitvoerbaar. Inhoud en vorm zijn afgestemd per niveau:
> vmbo-basis: invulbare leerwerkboeken, iedere les telt 4 pagina's, spelling en grammatica in behapbare eenheden;
> vmbo-kgt: leeropdrachtenboeken, iedere les telt 2 pagina's, extra leeslessen rondom langere teksten.

De bovenbouwdelen van KERN gaan langduriger en dieper in op de vaardigheden die tijdens het schoolexamen en CE worden getoetst. Deze vaardigheden worden bovendien in verband gebracht met onderwerpen en situaties uit de beroepspraktijk, de maatschappelijke context en belangrijke thema's uit de samenleving. Per leerjaar worden er aparte leeropdrachtboeken en digitaal lesmateriaal ontwikkeld voor vmbo-basis, kader en gemengd/theoretisch.

KERN Nederlands VMBO lesmethode ISBN 9789492000224 KERN Nederlands leerwerkboek 1-A vmbo-basis direct leverbaar € 9,95 meer informatie
ISBN 9789492000231 KERN Nederlands leerwerkboek 1-B vmbo-basis direct leverbaar € 9,95 meer informatie
ISBN 9789492000248 KERN Nederlands leerwerkboek 2-A vmbo-basis direct leverbaar € 9,95 meer informatie
ISBN 9789492000255 KERN Nederlands leerwerkboek 2-B vmbo-basis direct leverbaar € 9,95 meer informatie

 

KERN vmbo-kgt ISBN 9789492000545 KERN Nederlands leerboek 1 vmbo-kgt direct leverbaar € 42,50 meer informatie
ISBN 9789492000637 KERN Nederlands leerboek 2 vmbo-kgt direct leverbaar € 42,50 meer informatie

 

vmbo-basis bovenbouw ISBN 9789492862006 KERN Nederlands leerboek 3 vmbo-basis direct leverbaar € 42,50 meer informatie
ISBN 9789492862013 KERN Nederlands leerboek 4 vmbo-basis verwacht voorjaar 2019 € 42,50 meer informatie

 

vmbo-kader bovenbouw ISBN 9789492862020 KERN Nederlands leerboek 3 vmbo-kader direct leverbaar € 42,50 meer informatie
ISBN 9789492862037 KERN Nederlands leerboek 4 vmbo-kader verwacht voorjaar 2019 € 42,50 meer informatie

 

vmbo-gemengd theoretisch bovenbouw ISBN 9789492862044 KERN Nederlands leerboek 3 vmbo-gemengd theoretisch direct leverbaar € 42,50 meer informatie
ISBN 9789492862051 KERN Nederlands leerboek 4 vmbo-gemengd theoretisch verwacht voorjaar 2019 € 42,50 meer informatie

Voor scholen die die met boeken werken en daarnaast gebruik willen maken van het digitale materiaal, is er de aanvullende ICT-licentie. Deze licentie is geschikt voor alle devices, inclusief de smartphone, en biedt de voorlezer met ingesproken teksten, de uitlegvideo's en de adaptieve woordenschat- en spellingsdrills. Let op: deze licentie geeft geen toegang tot de digitale boeken.

vmbo-basis onderbouw + bovenbouw ISBN 9789492000262 KERN Nederlands licentie aanvullend vmbo-basis direct leverbaar € 6,95 meer informatie

 

vmbo-kgt onderbouw + bovenbouw ISBN 9789492000552 KERN Nederlands licentie aanvullend vmbo-kgt direct leverbaar € 6,95 meer informatie

Voor scholen die volledig digitaal willen werken, is er de boekvervangende licentie. Deze licentie is geschikt voor praktisch alle devices en geeft toegang tot de digitale versie van de leerwerkboeken en natuurlijk alle aanvullende ict: de voorlezer met ingesproken teksten, de uitlegvideo's en de adaptieve woordenschat- en spellingsdrills. We maken voor het gebruik van het digitale materiaal onderscheid in licenties tussen de iPad via App4Learning en andere devices.

vmbo-basis bovenbouw ISBN 9789492862129 KERN Nederlands licentie boekvervangend iPad vmbo-basis direct leverbaar € 24,95 meer informatie
ISBN 9789492862136 KERN Nederlands licentie boekvervangend vmbo-basis direct leverbaar € 24,95 meer informatie

 

vmbo-kgt onderbouw + bovenbouw ISBN 9789492000569 KERN Nederlands licentie boekvervangend iPad vmbo-kgt direct leverbaar € 24,95 meer informatie
ISBN 9789492000576 KERN Nederlands licentie boekvervangend vmbo-kgt direct leverbaar € 24,95 meer informatie

Voor docenten is er materiaal gratis beschikbaar waarmee u uw lessen vorm kunt geven. U vindt per les: PowerPoint met uitleg en extra voorbeelden, differentiatieblad met een extra opdracht per cognitief niveau (R, T1, T2 en I) en antwoorden. En Taalwerkplaatsen (integratie vaardigheden in praktijkopdracht), docentenhandleiding en woordenlijsten. Toetsen bij Begrijpend lezen, Spelling & grammatica en Woordenschat. De toetsen zijn in pdf en Word beschikbaar. Wilt u gebruik maken van het docentenmateriaal, vraag dan hier een account aan.

Ontvang de KERN nieuwsflits en blijf op de hoogte!

Ons KERN team

Wilt u meer weten over KERN vmbo? Vraag nu een brochure of een presentatie aan. Ons KERN team komt graag met u in contact. Bel of mail ons gerust.

Gemma Jissink

Gemma Jissink

Uitgever KERN Nederlands
Inge Lever

Inge Lever

Projectleider KERN Nederlands
Angela van Raak

Angela van Raak

Educatief adviseur
Kathrin Varbelow

Kathrin Varbelow

Educatief adviseur
Lolkje Bouma

Lolkje Bouma

Junior projectleider KERN Nederlands
2004322695226922371422693