Boom voortgezet onderwijs, onderdeel van Koninklijke Boom uitgevers, ontwikkelt op een eerlijke en verantwoorde manier kwalitatief hoogwaardig lesmateriaal van absolute topkwaliteit voor het voortgezet onderwijs. De lesmethoden van Boom voortgezet onderwijs worden vooraf uitvoerig getest op pilotscholen en bieden veel ruimte voor differentiatie en onderwijs op maat. U kunt aan de slag met boeken, volledig digitaal werken of een combinatie van beide. De RTTI-gecertificeerde lesmethoden en toetsen, de rijke ict-omgeving, extra ondersteunende materialen voor docenten en de gebruikerscommunity maken onze lesmethoden compleet. Boom voortgezet onderwijs werkt nauw samen met educatieve uitgeverij Staal & Roeland. Wij komen met alle plezier op scholen langs om kennis te maken, vragen te beantwoorden en de lesmethoden verder toe te lichten.
We komen graag in contact met u!

onze lesmethoden

Talen

KERN Nederlands gymnasium/vwo+
 • exclusief voor gymnasium/vwo+
 • taalbeschouwende aanpak
 • één boek of licentie voor hele onderbouw

lees meer…

KERN Nederlands havo/vwo Boom voortgezet onderwijs
 • focus op de kern van het vak Nederlands
 • gevarieerde opdrachten
 • functioneel gebruik van taal

lees meer…

KERN Nederlands vmbo-kgt
 • succesbeleving en uitdaging
 • RTTI-gecertificeerd
 • bewezen adaptieve leertechnologie

lees meer…

KERN Nederlands vmbo-basis
 • leerwerkboeken voor vmbo-basis
 • RTTI-differentiatiebladen per les voor maatwerk per leerling

lees meer…

Tegel KERN Engels havo vwo
 • alle leerstof voor één jaar bij elkaar
 • inhoud, organisatie, didactiek en vormgeving afgestemd op havo/vwo

lees meer…

Tegel KERN Engels vmbo
 • focus op de kern van het vak Engels
 • lezen, kijken/luisteren, spreken en schrijven staan centraal

lees meer…

Exacte vakken

 • KERN wiskunde: echte wiskunde!
 • KERN wiskunde laat de schoonheid van de wiskunde weer zien

lees meer…

KERN Wiskunde HAVO+VWO
 • de lat kan hoger voor elke leerling
 • expliciete aandacht voor rekenen en wiskundige begrippen

lees meer…

Polaris havo vwo
 • de lesstof is leerdoel gestuurd
 • inhoud, organisatie, didactiek en vormgeving afgestemd op havo/vwo

lees meer…

Mens & Maatschappij

 • nadruk op historisch denken & redeneren en historisch-actuele thema’s
 • volledig afgestemd op de nieuwe examens

lees meer…

Boom voortgezet onderwijs werkt nauw samen met:

Staal & Roeland
Drillster
DocentPlus