Boom voortgezet onderwijs, onderdeel van Koninklijke Boom uitgevers, ontwikkelt op een eerlijke en verantwoorde manier kwalitatief hoogwaardig lesmateriaal van absolute topkwaliteit voor het voortgezet onderwijs. De lesmethoden van Boom voortgezet onderwijs worden vooraf uitvoerig getest op pilotscholen en bieden veel ruimte voor differentiatie en onderwijs op maat. U kunt aan de slag met boeken, volledig digitaal werken of een combinatie van beide. De RTTI-gecertificeerde lesmethoden en toetsen, de rijke ict-omgeving, extra ondersteunende materialen voor docenten en de gebruikerscommunity maken onze lesmethoden compleet. Boom voortgezet onderwijs werkt nauw samen met educatieve uitgeverij Staal & Roeland. Wij komen met alle plezier op scholen langs om kennis te maken, vragen te beantwoorden en de lesmethoden verder toe te lichten.
We komen graag in contact met u!

onze lesmethoden

KERN Nederlands gymnasium/vwo+

KERN Nederlands gymnasium/ vwo+ is een academische leerroute met uitdaging voor leerlingen. Er is veel aandacht voor taalkennis en taalbeschouwing.

KERN Nederlands havo/vwo Boom voortgezet onderwijs

De leerlingen worden met KERN Nederlands havo/vwo opgeleid tot bewust bekwame taalgebruikers die op hun eigen taalgebruik kunnen reflecteren.

KERN Nederlands vmbo-kgt

De leerlingen worden met KERN Nederlands vmbo-kgt gemotiveerd met succes- beleving en uitdaging. Veel aandacht voor begrijpend lezen en woordenschat.

KERN Nederlands vmbo-basis

KERN Nederlands is dé volledig RTTI-gecertificeerde lesmethode Nederlands speciaal voor de vmbo-basisleerling in de onder- en bovenbouw.

KERN Engels Boom voortgezet onderwijs

KERN Engels is een zeer overzichtelijke nieuwe methode Engels die ervoor zorgt dat leerlingen de taal onmiddellijk kunnen toepassen in herkenbare situaties. Pilot start schooljaar 2018-2019.

KERN Wiskunde Boom voortgezet onderwijs

KERN Wiskunde een overzichtelijke nieuwe methode Wiskunde met aandacht voor de toepasbaarheid én de absolute schoonheid van het vak. Pilot start schooljaar 2018-2019.