Search
Close this search box.

Lesmethoden vmbo

Boom uitgevers en uitgeverij Staal & Roeland ontwikkelen lesmethoden speciaal voor het vmbo. De inhoud, organisatie, didactiek en vormgeving zijn afgestemd op jouw vmbo-leerlingen. Het lesmateriaal heeft een duidelijke structuur, is leerdoelgestuurd, in begrijpelijk taalgebruik en waar mogelijk voorzien van functioneel beeldmateriaal. In al onze methoden zoeken we de koppeling tussen theorie en praktijk. Aan de hand van duidelijke leerdoelen wordt daarom niet alleen duidelijk wát je gaat leren, maar ook wáárom je die kennis nodig hebt.

KERN Nederlands

KERN Nederlands is speciaal gemaakt voor jouw vmbo-leerlingen. Je kunt werken met KERN Nederlands in de onder- en bovenbouw van vmbo-basis, vmbo-kgt en vmbo-theoretisch/havo. De inhoud, organisatie en didactiek zijn afgestemd op het betreffende niveau. De methode KERN Nederlands doet werkelijk recht aan de verschillen tussen vmbo-leerlingen: met RTTI in alle vragen en toetsen kun je snel zien wat iedere leerling nodig heeft. Je kunt makkelijk differentiëren door middel van de differentiatiebladen, het oefenen met de drills of de taalwerkplaatsen. De functionele opdrachten zorgen voor succesbeleving en uitdaging voor al jouw vmbo-leerlingen.

KERN Engels

Leer jouw vmbo-leerlingen snel Engels door veel te oefenen met lezen, luisteren, schrijven en spreken in herkenbare situaties. Écht Engels, in échte situaties! Door al gesprekken te voeren vanaf de eerste lessen, krijgen jouw leerlingen meer zelfvertrouwen bij het spreken van Engels. Met RTTI in alle lessen en toetsen, kun je snel zien wat jouw leerling nodig heeft. De rustige lay-out ondersteunt de focus en zorgt voor minder afleiding. Leerlingen kunnen zelfstandig werken met de methode. KERN Engels is goed in de eigen lesstructuur in te passen. Motiveer leerlingen met korte, afwisselende onderwerpen. Elke week staat één onderwerp in drie lessen centraal, met een duidelijk lesdoel en een lesdoelcheck. KERN Engels is er voor vmbo-basis, vmbo-kgt en vmbo-theoretisch/havo.

KERN Wiskunde

De methode KERN Wiskunde vmbo is overzichtelijk, kernachtig en doelgericht. De methode is volledig leerdoelgestuurd. De inhoud, opbouw en vormgeving van de boeken zijn afgestemd op de verschillende vmbo-niveaus. De heldere, kernachtige uitleg en de overzichtelijke structuur geeft leerlingen zelfvertrouwen. De methode is volledig RTTI-gecertificeerd. Alle opdrachten hebben een RTTI-label. Dit geeft zowel de docent als de leerling inzicht in het leerproces en biedt differentiatiemogelijkheden. Bij KERN Wiskunde is een digitale leerlinglicentie beschikbaar waarin leerlingen kunnen oefenen met gerandomiseerde opdrachten, gemaakt in samenwerking met AlgebraKiT.

POLARIS NaSk en NaSk1

De lesmethode POLARIS NaSk en NaSk1 is overzichtelijk, kernachtig en doelgericht. POLARIS is volledig leerdoelgestuurd en geeft jouw vmbo-leerlingen zelfvertrouwen door de heldere, kernachtige uitleg en de duidelijk geformuleerde opdrachten. De methode doet recht aan de verschillen tussen de leerlingen. Met RTTI in alle opdrachten en toetsopdrachten kun je eenvoudig differentiëren. Inhoud, structuur en vormgeving van de boeken zijn afgestemd op de verschillende vmbo-niveaus. Er is veel aandacht besteed aan de formulering van de uitleg en de opdrachten en aan de lay-out. Daardoor wordt het vak toegankelijker voor de leerling zonder concessies te doen aan het niveau van de leerstof.

FORUM Geschiedenis

FORUM Geschiedenis onderbouw is een lesmethode voor vmbo-theoretisch/havo. FORUM Geschiedenis heeft als doel om het schoolvak geschiedenis voor leerlingen betekenisvol, toegankelijk en leerbaar te maken. ‘Betekenisvol’ omdat leerlingen leren in te zien wat geschiedenis te maken heeft met hun wereld, de wereld van vandaag en de toekomst. De leerstof wordt telkens in dat kader geplaatst. De methode is ‘toegankelijk’ door de duidelijke uitleg en herhaalde aandacht voor taalontwikkeling. Door de leerstof te ordenen naar de ontwikkelingsstadia van leerlingen neemt de leerbaarheid en de motivatie voor het vak geschiedenis toe. De lesmethode biedt veel ruimte voor differentiatie en onderwijs op maat. Laagdrempelig formatief handelen is gemakkelijk mogelijk met RTTI in alle opdrachten en toetsen.

Contrast kunstvakken/CKV vmbo

Contrast vmbo is volledig afgestemd op het vmbo-examenprogramma Kunstvakken inclusief CKV (voorheen Kunstvakken 1). Korte, toegankelijke uitleg en opdrachten wisselen elkaar af en er is veel ruimte voor afbeeldingen van aansprekende kunstwerken. De methode geeft een pakkende introductie op de betekenis van kunst en manieren om naar kunst te kijken. Door de gekozen opzet is Contrast vmbo niet dwingend. De methode geeft jou natuurlijk ook alle ruimte om het kunstaanbod uit jouw omgeving in je programma te integreren en eigen materiaal te gebruiken. Zo breng je nuances en zwaartepunten aan waar je dat wilt.

EXPO beeldende vakken

Met EXPO bereidt je jouw leerlingen voor op het CSE en CPE voor de beeldende vakken: tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving en audiovisuele vormgeving. De methode is volledig RTTI-gecertificeerd. EXPO volgt het examenprogramma op de voet. Alle benodigde begrippen voor kunstbeschouwing (denk aan voorstelling, vormgeving, materialen en technieken, zeggingskracht) komen aan de orde. Daarnaast wordt er een compact overzicht van de kunstgeschiedenis gegeven. Alle stof wordt geïllustreerd met een mix van hedendaagse en canonieke kunst, met veel grote afbeeldingen. De zeer diverse en aansprekende kunstwerken maken de methode een lust voor het oog.

EXPO beeldende vakken

EXPO-Begrippen beeldende vakken geeft een theoretische achtergrond bij de beeldende vakken in de onderbouw van vmbo, havo en vwo. De methode bespreekt 170 kunstbeschouwelijke basisbegrippen. De begrippen hebben te maken met de verschijningsvormen, voorstelling, vormgeving (compositie, kleur, vorm, licht, lijn, ruimte) en materialen en technieken van beeldende kunst. Bij elk begrip wordt een heldere beschrijving gegeven, met een afbeelding erbij ter illustratie. Vaak is er ook een korte toelichtende video. In een interactief oefenprogramma kunnen leerlingen meerkeuzevragen maken om te testen of ze de begrippen kennen en kunnen toepassen op nieuwe kunstwerken. De methode is volledig digitaal en is geschikt voor praktisch alle devices. Voor docenten is er gratis online docentenmateriaal beschikbaar.

Zo leer je! - mentorlessen vmbo onderbouw

Zó leer je! is gericht op studievaardigheden en sociaal-emotionele vaardigheden. Er is veel aandacht voor executieve functies. De leerwerkboeken bevatten 32 kant-en-klare lessen. Elke les begint met een paar opdrachten die aanleiding zijn tot zelfreflectie en/of een klassengesprek. Vervolgens staat er in het boek compacte uitleg met concrete tips over hoe je een bepaalde situatie het beste aan kunt pakken. Zó leer je! is geheel gebaseerd op RTTI en OMZA.

Leefstijl

Leefstijl is een schoolbreed preventief programma dat scholen ondersteunt bij het vormgeven van sociaal veiligheidsbeleid. Dit gebeurt op drie niveaus: algemene preventie, specifieke preventie en interventie. Leefstijl biedt scholen de mogelijkheid om systematisch sociaalemotionele vaardigheden met elkaar te oefenen. Het fundament van de methode is de kapstok van SEL (social emotional learning) van CASEL, waarbij zelfmanagement, zelfbewustzijn, sociaal bewustzijn, relationele vaardigheden, verantwoorde keuzes maken en mediawijsheid centraal staan. In groepsverband wordt, naast de individuele leerling, ook de onderlinge verbondenheid van de groep versterkt. Om dit te bereiken worden ervaringsgerichte en activerende werkvormen ingezet.

Edu4all

Met een rugzak vol benodigde basiskennis staan de leerlingen klaar om hun eerste stappen in de toekomst te zetten. En die eerste stap is best spannend in de jungle die het vmbo kan zijn. Zeker zonder houvast of structuur. Jij, als vmbo-docent, kent de route door de jungle op je duimpje en weet waar de gevaren loeren. Je weet ook dat jouw leerling het beste leert door te doen en te ervaren. Door ‘doe-opdrachten’ met een duidelijke uitleg en weinig tekst vinden ze hun weg. Maar je weet ook dat leerlingen vaak nét dat extra zetje of een kleine aanmoediging nodig hebben om ze ervan te overtuigen dat ze het kunnen. In deze herziene editie hebben we nog meer aandacht voor hoe leerlingen leren op het vmbo en dit zie je terug in de structuur van de lesbrieven en online leeromgeving. Nog meer dan voorheen ligt de nadruk op ‘doen’.

Sportitude

Sportitude is de methode voor leerlingen die het schoolexamenvak LO2 volgen in de bovenbouw van het vmbo TL/GL. De basis van de methode ligt in de ontwikkeling van de houding van de LO2-leerling, naar een beroepshouding. LO2 is een praktijkvak. Vanuit deze opdrachten wordt gekeken welke informatie de leerling nodig heeft om de opdracht te realiseren. Hoewel de methode logisch is opgebouwd, heb je de mogelijkheid een onderwerp naar eigen inzicht aan te bieden op een moment dat het bij jouw vakwerkplan en PTA past.

Kom in contact

Wil je meer weten over onze lesmethoden of een informatief gesprek aanvragen? Neem contact op met één van onze educatief adviseurs

KERN Nedelands, KERN Engels, KERN Wiskunde, POLARIS en FORUM Geschiedenis
Karen van der Kolk

Karen van der Kolk

Default Image

Vacature

Contrast CKV, EXPO beeldende vakken, EXPO Begrippen beeldende vakken & Zo leer je – mentorlessen

Contrast CKV, EXPO beeldende vakken, EXPO Begrippen beeldende vakken & Zo leer je – mentorlessen

Cynthia Steffens

Cynthia Steffens

Educatief adviseur
Leo Korbijn

Leo Korbijn

Educatief adviseur
Robbert Diender

Robbert Diender

Educatief adviseur