Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Kies uw vak:

Boom voortgezet onderwijs ontwikkelt hoogwaardige lesmethoden en lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs, waarbij de inhoud, organisatie, didactiek en vormgeving zijn afgestemd op de specifieke onderwijsniveaus. De methoden bieden, mede dankzij de RTTI-certificering, veel ruimte voor differentiatie en onderwijs op maat. De focus op de kern van het vak, waarbij de leerdoelen expliciet zijn weergegeven, de theorie kernachtig is geformuleerd en alle vragen en opdrachten gericht zijn op het leerdoel, motiveert jouw leerlingen en daagt ze uit met relevante en interessante leerstof. En doordat de methode zich beperkt tot de kern van het vak, houd je de regie en de mogelijkheid voor jouw eigen inbreng en accenten.