Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Quote FORUM Geschiedenis

“De beknopte oriëntatiekennis en de historische contexten zorgen ervoor dat ik tijd had voor thema’s. En we scoorden het hoogste examengemiddelde van alle vakken.”

Mijn eerste ervaringen met de methode zijn heel positief. Niveau in leerstof en (met name) de verwerkingsvragen is uitdagend, brongebruik is origineel en verdiepend waar gewenst, leerstofkeuze is vernieuwend en verfrissend tov andere methodes, opmaak is rustig en noodt tot concentratie.

Het is leuk om illustratief materiaal samen te stellen bij de theorie in het leerboek: video, ppt, bronnen. Ik ervaar vrijheid bij deze methode, in de wetenschap dat de kennisbasis in de leermethode wordt gelegd en als docent kan ik een gevarieerde les samenstellen om de leerstof heen. Geschiedenis wordt zo echt een beschouwend vak […]

“Doordat er in deze methode zowel inhoudelijk als met behulp van vragen aandacht wordt besteed aan de vaardigheden, lukt het echt om deze een integraal onderdeel van de lessen te maken.”

“Met deze methode lukt om met de leerlingen echt het gesprek aan te gaan over het nut van het vak geschiedenis.”