Boom voortgezet onderwijs

Boom voortgezet onderwijs GroningenBoom voortgezet onderwijs, onderdeel van Koninklijke Boom uitgevers, is een educatieve uitgeverij voor het voortgezet onderwijs. Boom voortgezet onderwijs is een langjarige samenwerking aangegaan met educatieve uitgeverij Staal & Roeland. Boom voortgezet onderwijs stelt zich ten doel op een eerlijke en verantwoorde manier kwalitatief hoogwaardig lesmateriaal van absolute topkwaliteit te ontwikkelen voor het voortgezet onderwijs.

De lesmethoden van Boom voortgezet onderwijs worden vooraf uitvoerig getest op pilotscholen en bieden veel ruimte voor differentiatie en onderwijs op maat. U kunt aan de slag met boeken, digitaal of een combinatie van beide. De RTTI-gecertificeerde lesmethoden & toetsen, de rijke ict-omgeving, extra ondersteunende materialen voor docenten en de gebruikerscommunity maken onze lesmethoden compleet.

Koninklijke Boom uitgevers

Koninklijke Boom uitgeversBoom uitgevers werd in 1841 opgericht en is uitgegroeid tot een uitgeversconcern dat multimediale activiteiten ontplooit op het gebied van kwalitatief hoogwaardige en nationale informatievoorziening. Ruim 300 professionals zijn vanaf diverse locaties in Nederland actief in de culturele, educatieve, wetenschappelijke en vakinformatieve branche, alsmede in nieuwsvoorziening met onder andere boeken en tijdschriften. Bij deze informatievoorziening wordt gebruik gemaakt van uiteenlopende digitale middelen. Al deze activiteiten zijn ondergebracht bij verschillende uitgeverijen, alle onder de paraplu van de holding Koninklijke Boom uitgeversKoninklijke Boom uitgevers is al ruim 175 jaar actief op het gebied van educatieve, professionele, wetenschappelijke en algemene uitgeefactiviteiten vanuit Boom beroepsonderwijs, Boom uitgevers Amsterdam, en Boom uitgevers Den Haag.

Koninklijke Boom uitgevers is een puur uitgeversbedrijf met markten gericht op de nationale gespecialiseerde markten, waarbij cultuur, educatie, wetenschap en professie een leidende rol spelen. Koninklijke Boom uitgevers kenmerkt zich voluit door haar onafhankelijkheid; de onderneming wil duidelijk invloed houden op de inhoud van de producten. Het bedrijf kenmerkt zich door hoogstaande kwaliteit en betrouwbaarheid, alsmede betrokkenheid van de onderneming en haar medewerkers bij de samenleving. Deze kenmerken worden zowel binnen als buiten het bedrijf als de belangrijkste kernwaarden beschouwd.

Uitgeverij Staal & Roeland

Staal & RoelandStaal & roeland ontwikkelt sinds 2014 vernieuwende en kwalitatief hoogwaardige lesmethoden en is in korte tijd marktleider geworden in deze vakgebieden. Staal & Roeland is uitgever in de klassieke talen met SPQR, SUMMA, ARGO en PHAROS en in de kunstvakken met Bespiegeling, Contrast havo/vwo, Contrast English edition, Contrast vmbo en EXPO. Nieuw is ook de methode voor mentorlessen: Zo leer je!

Donald Staal en Elout Roeland, oprichters van educatieve uitgeverij Staal & Roeland in 2014, hebben ruim 90 jaar ervaring in het onderwijs. Bij elkaar opgeteld -dat wel- in de klas, voor de klas, als auteur en 15 jaar als uitgever/uitgeefmanager bij de grootste educatieve uitgeverij van Nederland. Met als resultaat een schat aan praktische kennis van alle facetten van onderwijs: leren, lesgeven, ontwikkelen van leermiddelen en toetsen, curriculumontwikkeling, leermiddelenbeleid, onderwijsbeleid, aanbestedingen, digitaal leren en onderwijstechnologie.