Zoek
Sluit dit zoekvak.

MEVW Privacy convenant

Boom uitgevers is aangesloten bij de MEVW, en mede-ondertekenaar van het Privacy Convenant. Het Privacy convenant is van toepassing op onderwijsinstellingen in het PO, VO en MBO.

Voor het digitaal ondertekenen van verwerkersovereenkomsten met onderwijsinstellingen die zijn aangesloten bij het Privacy Convenant maken wij gebruik van de Dienst Verwerkersovereenkomsten van Kennisnet. Meer informatie kunt u vinden op de website van Kennisnet op de pagina Dienst verwerkersovereenkomsten.

Zie MEVW privacy convenant | Boom voor betreffende verwerkersovereenkomst en bijlagen inzien en/of downloaden.

Voor vragen over onze verwerkersovereenkomsten, of het digitaal ondertekenen, kunt u per e-mail contact met ons opnemen via privacy@boom.nl.

Algemeen

Dit is het privacybeleid van Koninklijke Boom Uitgevers BV en haar dochtervennootschappen, hierna te noemen ‘Boom uitgevers’.

Boom uitgevers hecht grote waarde aan uw privacy en is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van websites van essentieel belang is. Boom uitgevers gaat zorgvuldig om met uw gegevens en zorgt ervoor dat elke verwerking van uw gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Graag informeren wij onze klanten en bezoekers van websites over de wijze waarop wij omgaan met het verzamelen en verwerken van hun persoonsgegevens.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vindt u op www.boom.nl. Boom uitgevers zal u informeren over belangrijke wijzigingen voordat deze in werking treden.

Boom uitgevers raadt u tevens aan dit privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat u van wijzigingen op de hoogte bent. In het privacybeleid wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 30 augustus 2018.

1. Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op alle gegevens die Boom uitgevers verzamelt en verwerkt van klanten en gebruikers van haar producten, websites, webwinkels, mobiele applicaties en andere diensten. Tot Boom uitgevers behorende de volgende bedrijven:

Koninklijke Boom uitgevers B.V.

Stationsweg 66

7941 HG Meppel

(0522) 266111

http://www.boom.nl/

Boom uitgevers Amsterdam B.V.

Prinsengracht 747-751

1017 JX Amsterdam

(020) 52 00 120

http://www.bua.nl/

Boom uitgevers Den Haag B.V.

Kanonstraat 4-IV

2514 AR Den Haag

(070) 330 70 33

http://www.boomdenhaag.nl/

Edu’actief B.V.

Stationsweg 66

7941 HG Meppel

(0522) 235 235

http://www.eduactief.nl/

Uitgeverij Sarphati B.V.

Stationsweg 66

7941 HG Meppel

(0522) 235 230

http://www.uitgeverij-sarphati.nl/

Boom voortgezet onderwijs B.V.

Ubbo Emmiussingel 19

9711 BB Groningen

http://www.boomvoortgezetonderwijs.nl/

Boom Medische Uitgevers BV | De Tijdstroom

Vondellaan 150

3121 GH Utrecht

030 236 4450

http://www.tijdstroom.nl/

Indien u via een digitale dienst van Boom uitgevers terecht komt op een website of een applicatie van een derde, is het privacybeleid van de betreffende derde van toepassing op de verwerking van uw gegevens. Boom uitgevers is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via deze websites of applicaties. U wordt aangeraden het privacybeleid van die derde te raadplegen.

2. Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

De betreffende werkmaatschappij van Boom uitgevers met wie u zaken doet en/of aan wie u uw gegevens hebt verstrekt, treedt jegens u op als verwerkingsverantwoordelijke. De meeste van uw gegevens worden tevens centraal verwerkt bij de holdingmaatschappij Koninklijke Boom uitgevers BV, die facilitaire ondersteuning aan haar werkmaatschappijen levert onder meer ten aanzien van ICT/beveiliging en administratie/financiën. In dat geval treedt Koninklijke Boom uitgevers BV op als medeverwerkingsverantwoordelijke voor de betreffende werkmaatschappij. Voorts zullen sommige gegevens worden doorgegeven aan Boom distributiecentrum, die binnen het concern zorgdraagt voor de distributie van uitgaven en in die rol optreedt als verwerker van uw gegevens.

Boom uitgevers als verwerker

Daarnaast kan Boom uitgevers als verwerker voor derden optreden. Dit is het geval indien u via een derde het product / de dienst bij Boom uitgevers afneemt, zoals bij leermiddelen voor het primair -, voortgezet – en middelbaar beroepsonderwijs en bij testproducten van Boom test onderwijs. In die gevallen is de derde via wie u het product / de dienst gebruikt c.q. afneemt, bijvoorbeeld de betreffende school of het testbureau, de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Download voor meer informatie de privacy bijsluiter digitale leermiddelen en de verwerkersovereenkomst 4.0.

3. Welke gegevens verwerken wij en voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens?

Bij het aanbieden van onze producten en diensten verwerkt Boom uitgevers (persoons)gegevens van haar klanten, relaties, leveranciers en van bezoekers/gebruikers van haar websites en applicaties. Per product en dienst kan het verschillen welke persoonsgegevens daarbij worden verwerkt. In grote lijnen worden de volgende (categorieën van) gegevens voor de volgende doeleinden verzameld en verwerkt:

A. Het bestellen van producten en/of uitvoeren van diensten

Via onze webshops, maar telefonisch of schriftelijk, kunt u boeken, tijdschriften en andere papieren en digitale publicaties, cursussen of andere producten en/of diensten van Boom uitgevers bestellen. Docenten kunnen zich bijvoorbeeld opgeven voor de elektronische docentenservice, waarbij zij onder andere beoordelingsexemplaren kunnen inzien en/of downloaden.

Hierbij worden persoonsgegevens verwerkt zoals naam-, adres-, woonplaatsgegevens, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, functie van de besteller, bedrijfsnaam of naam instelling van de besteller, gegevens over de omvang van het bedrijf en de sector waarin het bedrijf of de instelling actief is, BTW-nummer en KVK-nummer, financiële gegevens zoals bankrekeningnummer, bestelde producten/diensten, opgegeven interesses.

Doeleinden van de verwerking van bovengenoemde gegevens:

a) voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren, voor boekhoudkundige doeleinden, facturering, audit, krediet- en andere betaalpas verificatie. Daarnaast zullen we uw gegevens kunnen gebruiken om met u te communiceren en onze relatie te onderhouden; we zullen soms per e-mail of per post contact met u opnemen voor administratieve of operationele redenen, bijvoorbeeld in geval van een servicebericht. Wees ervan bewust dat deze berichten niet voor marketingdoeleinden zijn bedoeld en u ze zult ontvangen, ook als u de optie voor het ontvangen van commerciële berichten voor gelijksoortige producten of diensten van Boom uitgevers heeft uitgezet.

De rechtsgrond voor deze verwerking is uitvoering van de overeenkomst.

b) om te voldoen aan administratieve, fiscale en wettelijke verplichtingen en om onze zakelijke belangen te behartigen

voor incasso, fraudescreening, veiligheid, beveiliging en juridische doeleinden, zoals het behandelen van geschillen en het voldoen aan van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

De rechtsgrond voor bovengenoemd doel is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Waar dit niet het geval is, zoals bij incasso, fraudescreening, veiligheid, en beveiliging,  is de rechtsgrond het gerechtvaardigd bedrijfsbelang van Boom Uitgevers om fraude en ander misbruik van haar diensten te voorkomen, om haar website en producten te beveiligen en haar positie in rechte te verdedigen, handhaven of versterken.

c) om u op de hoogte te houden van ons laatste nieuws en de producten en diensten van Boom

wij zullen u elektronisch en meestal via een nieuwsbrief informeren over interessant nieuws, recent verschenen uitgaven en gelijksoortige producten en diensten van Boom uitgevers, indien u dit op prijs stelt.

De wettelijke grondslag hiervoor is het gerechtvaardigd belang van Boom uitgevers om marketingactiviteiten te ontplooien. Bij uw aankoop kunt u van de opt-out mogelijkheid gebruik maken en ook telkens daarna bent u in de gelegenheid om bezwaar te maken tegen de ontvangst van elektronische berichtgeving van Boom uitgevers voor marketing doeleinden met betrekking tot eigen gelijksoortige producten of diensten.

d) om uw klantervaring te personaliseren en te verbeteren

Om op basis van uw aankoopgedrag en/of gebruik van onze diensten gericht aanbiedingen te doen en/of de aangeboden informatie aan te passen c.q. marktonderzoek te doen. Dit is mede afhankelijk van uw instellingen voor cookies. Wij verwijzen u voor meer informatie naar ons cookiebeleid.

De rechtsgrond van deze verwerking is toestemming.

e) om onze producten, websites en bijbehorende diensten te analyseren, te onderhouden, te verbeteren en te beveiligen

Op basis van informatie over uw interesses en gebruik van onze producten en diensten en eventueel door u ingevulde evaluaties, proberen wij onze producten en diensten te verbeteren.

De rechtsgrond van deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Boom uitgevers om te begrijpen hoe klanten haar diensten gebruiken om deze te kunnen verbeteren en optimaliser.

B. Aanmaken van een gebruikersaccount op een website of in een app, aanmelden voor een digitale nieuwsbrief, aanvragen van informatie

Hierbij worden persoonsgegevens verwerkt , zoals e-mailadres, gebruikersnaam, wachtwoord, beroep en/of functie van betrokkene, de school waar de betrokkene werkzaam is, opgegeven interesses.

Doeleinden van de verwerking van bovengenoemde gegevens:

a) voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

om uw account aan te maken en te faciliteren en/of om de door u gevraagde informatie toe te sturen.

De rechtsgrond voor bovengenoemd doel van de verwerking is uitvoering van de overeenkomst.

b) om te voldoen aan administratieve en wettelijke verplichtingen

voor juridische doeleinden, zoals het behandelen van geschillen en het voldoen aan van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

De rechtsgrond voor bovengenoemd doel is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Waar dit niet het geval is, zoals juridische doeleinden, is de rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van Boom uitgevers om haar positie in rechte te verdedigen, handhaven of versterken.

c) om u op de hoogte te houden van ons laatste nieuws en de producten en diensten van Boom

wij zullen u elektronisch en meestal via een nieuwsbrief informeren over interessant nieuws, recent verschenen uitgaven en gelijksoortige producten en diensten van Boom uitgevers, alleen indien u ons hiervoor expliciet toestemming hebt verleend.

De wettelijke grondslag hiervoor is toestemming. U hebt aan Boom uitgevers hiervoor uitdrukkelijk toestemming verleend, bijvoorbeeld via een zogenaamde opt-in. U kunt op elk moment deze toestemming intrekken.

d) om uw klantervaring te personaliseren en te verbeteren

Om op basis van uw gebruik van onze diensten gericht aanbiedingen te doen en/of de aangeboden informatie aan te passen. Dit is afhankelijk van uw instellingen voor cookies. Wij verwijzen u voor meer informatie naar ons cookiebeleid. De rechtsgrond van deze verwerking is toestemming.

e) om onze producten, websites en bijbehorende diensten te analyseren en te verbeteren, alsmede om deze te onderhouden en te beveiligen.

Op basis van informatie over uw interesses en eventueel gebruik van onze producten en diensten en eventueel door u ingevulde evaluaties, proberen wij onze producten en diensten te verbeteren. Daarnaast kunnen we mede daarmee onze producten en websites beter onderhouden en beveiligen.

De rechtsgrond van deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Boom uitgevers om te begrijpen hoe klanten haar diensten gebruiken om deze te kunnen verbeteren en optimaliseren en om haar website en producten te beveiligen en onderhouden.

C. U levert aan ons (onderdelen van) producten en/of diensten

Wij verzamelen persoonsgegevens van onze leveranciers, waaronder ook onze auteurs, redacteuren, vertalers, illustratoren en andere freelancers, zoals naam-, adres-, woonplaatsgegevens, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, functie van de leverancier, bedrijfsnaam of naam instelling van de leverancier, gegevens over de omvang van het bedrijf en de sector waarin het bedrijf of de instelling actief is, BTW-nummer en KVK-nummer, contractgegevens, financiële gegevens zoals bankrekeningnummer.

Doeleinden van de verwerking van bovengenoemde gegevens:

a) voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

om de door ons bestelde producten, diensten of informatie geleverd te krijgen, voor boekhoudkundige doeleinden, berekening en uitkering van royalty’s, controle en betaling van facturen, audit, krediet- en andere betaalpas verificatie, in geval van auteursrechtvermelding voor het opnemen van de juiste bronvermeldingen. En om met u te communiceren en onze relatie te onderhouden.

De rechtsgrond voor bovengenoemd doel van de verwerking is uitvoering van de overeenkomst.

b) om te voldoen aan administratieve en wettelijke verplichtingen

voor juridische doeleinden, zoals het behandelen van geschillen en om te voldoen aan van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

De rechtsgrond voor bovengenoemd doel is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Waar dit niet het geval is, zoals juridische doeleinden, is de rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van Boom uitgevers om haar positie in rechte te verdedigen, handhaven of versterken.

 

Rechtsgrond gerechtvaardigd belang?

Indien wij hebben aangegeven dat de rechtsgrond voor verwerking gerechtvaardigd belang is, hebben wij deze belangen tegen uw gerechtvaardigde belangen afgewogen. Indien nodig, hebben we passende maatregelen genomen om de gevolgen voor u te beperken en u te beschermen tegen ongerechtvaardigde schade. Onze gerechtvaardigde belangen zijn bijvoorbeeld beveiligingsdoeleinden, ons zakelijk belang om schulden te incasseren en dubieuze debiteuren te screenen, en ons belang om u betere diensten te verlenen en op u afgestemde aanbiedingen te kunnen doen. Waar wij uw persoonsgegevens verwerken voor onze gerechtvaardigde belangen, heeft u het recht om op elk moment hiertegen bezwaar te maken op grond redenen die met uw specifieke situatie verband houden. (zie hoofdstuk 7).

Bewaren

We bewaren uw persoonlijke gegevens zolang dat nodig is voor  de doeleneinden zoals beschreven in dit privacybeleid of voor zover dat nodig is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en om geschillen op te lossen.

4. Hoe komen wij aan uw gegevens?

We verzamelen de hiervoor vermelde categorieën van persoonsgegevens op de volgende manieren:

a. Gegevens die u aan ons hebt verstrekt

Wanneer u een product of dienst bij ons afneemt, een online account aanmaakt, zich inschrijft voor de ontvangst van een nieuwsbrief, zich registreert voor de docentenservice of één van onze evenementen of deelneemt aan een promotionele actie.

 

b. Gegevens die door ons automatisch worden verzameld

Gegevens betreffende gebruikte apparatuur zoals een unieke device-ID, versie van het besturingssysteem, en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst;

Gegevens betreffende het gebruik van een dienst, zoals het tijdstip waarop u ervan gebruik van maakt en het soort dienst dat wordt gebruikt;

Locatiegegevens afkomstig van uw apparatuur of afgeleid van uw IP-adres die aan ons worden doorgegeven wanneer u een bepaalde dienst gebruikt;

Meer informatie hierover is te lezen in het cookiebeleid op onze website of de mobiele apps die u gebruikt.

c. Persoonsgegevens die wij van commerciële partners ontvangen

Boom uitgevers kan informatie over u ontvangen van commercieel beschikbare bronnen, die met uw toestemming bepaalde gegevens van u aan ons mogen verstrekken. Wij ontvangen bijvoorbeeld gegevens van BME Onderzoek BV (Lisweb) betreffende docenten en onder meer het vak dat zij onderwijzen en de school waar zij werkzaam zijn. BME Onderzoek verstrekt alleen die gegevens aan ons ten aanzien waarvan zij een geldige grondslag voor de verstrekking heeft.

d. Persoonsgegevens die wij ontvangen van de provider van uw sociale netwerk, hetgeen wel afhankelijk is van uw instellingen voor sociale netwerken

Als u bijvoorbeeld met een social media account inlogt op onze diensten, kunnen wij – afhankelijke van uw instellingen – uw social media profiel ontvangen, met contactgegevens, interesses en contactpersonen. Op de website van uw sociale media provider kunt u hierover meer informatie vinden, zoals het privacybeleid van de provider en over het wijzigen van uw instellingen.

5. Gegevensverstrekking aan derden

a. Intern: binnen de groep van Boom uitgevers

Zoals in hoofdstuk 2 aangegeven zullen uw gegevens ook intern met Koninklijke Boom uitgevers BV kunnen worden gedeeld, in welk geval Koninklijke Boom uitgevers BV optreedt als gedeeltelijk medeverwerkingsverantwoordelijke samen met de betreffende werkmaatschappij van Boom uitgevers.

Voor zover Koninklijke Boom uitgevers BV als medeverantwoordelijke optreedt, kunt u uw rechten onverkort uitoefenen op de wijze zoals beschreven onder 8. Voorts zullen sommige gegevens worden doorgegeven aan Boom distributiecentrum, die binnen het concern zorgdraagt voor de distributie van uitgaven en in die rol optreedt als verwerker van uw gegevens.

b. Externe Verwerkers

Uw gegevens kunnen zonder uw toestemming worden verstrekt aan partijen, die door Boom uitgevers worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld de leverancier van een door u besteld product). In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt (bijvoorbeeld de levering van het product).

Derden die hiervoor door Boom uitgevers worden ingeschakeld, doen dat in de hoedanigheid van verwerker voor Boom uitgevers. Graag merken we ten aanzien van Google Analytics op dat we met Google een verwerkersovereenkomst hebben gesloten, het laatste octet van uw IP-adres hebben gemaskeerd, we de gegevens niet delen met Google en we geen gebruik maken van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

c. Andere Partijen

Boom uitgevers kan ook derden inschakelen, zoals DoubleClick, in voor het analyseren van de gegevens over uw websitegebruik en voor het uitvoeren van het personaliseren van haar websites en communicatie, en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties. Dit zal alleen gebeuren indien u hiervoor geïnformeerd toestemming hebt gegeven. Uitsluitend indien Boom uitgevers hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

6. Doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen

In beginsel worden uw persoonsgegevens niet doorgegeven aan ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Soms gebeurt dit echter wel in het kader van onze dienstverlening of het leveren van producten. Zo maken wij gebruik van Mailchimp en Google Analytics, die beide hun hoofdkantoor in de Verenigde Staten hebben. Boom uitgevers zorgt er in alle gevallen voor dat een dergelijke doorgifte alleen gebeurt wanneer dit op grond van de toepasselijke (Europese) privacyregelgeving is toegestaan bijvoorbeeld omdat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of gebruik wordt gemaakt van een daartoe bestemd ongewijzigd modelcontract, goedgekeurd door de Europese Commissie (hierna: “EC Modelcontract”).

7. Beveiliging

Boom heeft adequate technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.

Boom maakt voor al haar systemen en ICT-diensten gebruikt van gespecialiseerde partijen zoals datacenters en ICT-leveranciers. Deze partijen leveren passende fysieke, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen voor al uw gegevens. De betrokken leveranciers beschikken over de relevante ISO- en NEN-certificeringen en nemen aanvullend alle maatregelen die naar de huidige stand der techniek van deze gespecialiseerde partners kunnen en mogen worden verwacht.

Naast de beveiligingsmaatregelen die aan onze kant worden genomen, zoals de versleuteling van uw gegevens, raden we u aan om zorgvuldig een wachtwoord te selecteren en ervoor te zorgen dat uw inloggegevens geheim blijven.

8. Uw rechten

U kunt op elk moment een beroep doen op alle rechten die u volgens de toepasselijke privacywetgeving heeft, zoals (a) inzage vragen in de gegevens die Boom uitgevers over u verzamelt, (b) rectificatie van deze gegevens (c) het laten verwijderen van uw persoonsgegevens, (d) het beperken van de verwerking van uw gegevens, (e) het recht op de overdraagbaarheid van uw gegevens en (f) uw recht om bezwaar te maken tegen verwerking van uw gegevens.

a. Recht op inzage

U mag ons vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken en, indien dit het geval is, een overzicht van de verwerkte (categorieën) van gegevens aanvragen. Wanneer wij inzage in deze gegevens verstrekken, geven wij u ook extra informatie, zoals het doel van de gegevensverwerking.

b. Recht op rectificatie

U heeft het recht uw gegevens te (laten) wijzigen indien deze niet juist en/of volledig zijn. Op verzoek corrigeren we onjuiste persoonsgegevens en vullen we onvolledige persoonsgegevens aan, rekening houdend met de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Indien van toepassing, kunt u ook via uw gebruikersaccount de door u daar ingevoerde persoonsgegevens zelf wijzigen.

c. Recht op verwijdering

U heeft ook het recht uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden (zoals in artikel 17 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschreven) uit onze systemen te laten verwijderen.

d. Recht op beperking van verwerking

U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk te laten stopzetten. In artikel 18 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat beschreven in welke gevallen dit mogelijk is.

e. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Uw recht op gegevensoverdraagbaarheid houdt in dat u ons mag vragen uw persoonsgegevens, indien technisch mogelijk, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm aan u of aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

f. Recht op bezwaar

U heeft ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat u ons mag vragen te stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit geldt als ‘gerechtvaardigde belangen’ de rechtsgrond voor verwerking vormen.

U kunt op elk moment kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt zich voor nieuwsbrieven van Boom uitgevers afmelden via de in de betreffende nieuwsbrief opgenomen afmeldlink.

Daarnaast kunt u zich altijd per mail afmelden voor gebruik van uw gegevens voor direct markering doeleinden via privacy@boom.nl. We streven ernaar binnen twee weken uw afmelding voor het gebruik van uw postadres, e-mailadres of telefoonnummer te verwerken. Het kan daardoor voorkomen dat u nog enkele berichten ontvangt nadat u zich hebt afgemeld.

Daarnaast kunt op elk moment een door u gegeven toestemming voor verwerking intrekken door bijvoorbeeld op de afmeldingslink in de e-mail te klikken of door uw communicatievoorkeuren in uw account aan te passen.

Indien u van een van de hierboven genoemde mogelijkheden gebruik wil maken dan kunt u dat per e-mail doen via: privacy@boom.nl

of schriftelijk per post via:

Boom Uitgevers

t.a.v. Klantregistratie

Stationsweg 66

7941 HG Meppel

Om er zeker van te zijn dat we met de juiste persoon te maken hebben, kunnen we u vragen uw verzoek te bevestigen via het aan uw account gekoppelde e-mailadres en/of bij twijfel vragen een kopie van uw geldige paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met uw verzoek mee te sturen.

Er kunnen zich situaties voordoen waarin we uw rechten zoals die hierboven staan beschreven, kunnen weigeren of beperken. In dat geval beoordelen we zorgvuldig of een dergelijke uitzondering van toepassing is en zullen u hierover informeren. We kunnen bijvoorbeeld weigeren (sommige van) uw persoonsgegevens te verwijderen als verwerking van dergelijke gegevens nog nodig is om aan uitvoering van de overeenkomst of aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Indien u vragen of klachten heeft of wilt reageren op dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen per telefoon of via privacy@boom.nl. Verder heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens, in Den Haag.

Uw rechten indien Boom uitgevers verwerker is

U zult zich met uw verzoek moeten wenden tot de betreffende verantwoordelijke. Indien Boom uitgevers op instructie van een  verantwoordelijke betrokken is bij het afhandelen van een verzoek om inzage, correctie en verwijdering van gegevens, zal zij overeenkomstig het beleid van de betreffende verantwoordelijke handelen.

9. Contact

Hebt u vragen over de manier waarop Boom uitgevers met uw gegevens omgaat, dan kunt u contact opnemen met Boom uitgevers via privacy@boom.nl.