Zoek
Sluit dit zoekvak.

FORUM Geschiedenis gymnasium/vwo+ onderbouw

Leerboek, opdrachtenboek en aanvullende digitale
licentie voor slechts € 29,70* per leerling per jaar!

*bij gebruik in een boekenfonds met een afschrijvingstermijn van 4 jaar en
jaarlijkse aanschaf licentie

Wil uw school liever met een LiFo-constructie werken dan kan dat ook. Neem in dat geval even contact met ons op om te bespreken wat de mogelijkheden zijn.

Een motiverende lesmethode geschiedenis

FORUM Geschiedenis voor gymnasium/vwo+ onderbouw heeft als doel om het schoolvak geschiedenis voor leerlingen betekenisvol, toegankelijk en leerbaar te maken. Betekenisvol omdat leerlingen leren inzien wat geschiedenis te maken heeft met hun wereld, de wereld van vandaag en de toekomst. De methode is toegankelijk door de duidelijke uitleg en de aandacht voor taalontwikkeling. Door de leerstof te ordenen naar de ontwikkelingsstadia van leerlingen nemen de leerbaarheid en de motivatie voor het vak toe. De lesmethode biedt veel ruimte voor differentiatie en onderwijs op maat. Laagdrempelig formatief handelen is gemakkelijk mogelijk met RTTI in alle opdrachten en toetsen. In de online omgeving kunnen leerlingen oefenen met verschillende soorten vragen, uitlegvideo’s en toetsen.

Bestel FORUM Geschiedenis in onze webshop:

Kenmerken FORUM Geschiedenis onderbouw

In elk leerjaar komen alle tien tijdvakken aan de orde. Het chronologische raamwerk voor leerlingen wordt geleidelijk opgebouwd en steeds verder uitgediept. Leerlingen raken vertrouwd met het hele tijdvakkenkader.

De indeling van tien tijdvakken per leerjaar maakt het mogelijk om de leerstof aan te passen bij het ontwikkelingsstadium van de leerling. Dit gebeurt door per leerjaar andere vragen centraal te stellen. Leerjaar 1: economische & sociale vragen, leerjaar 2: cultureel-mentale vragen en leerjaar 3: politieke & filosofische vragen.

FORUM Geschiedenis onderbouw biedt vrijheid in de volgorde waarin u de leerstof wilt behandelen. Er zijn meerdere manieren om leerstofkeuzes te maken in de boeken.

De leerstof is zeer toegankelijk doordat de tekst van het tijdvakkendeel een verhaal is rond de afbeeldingen. Hierdoor spreekt de leerstof nog meer tot de verbeelding van leerlingen.

De leerbaarheid van FORUM Geschiedenis onderbouw wordt vergroot door heel concreet taalgebruik dat de auteurs hebben gehanteerd. Het overzicht van ‘Begrippen & woorden’ vormt de rode draad van het verhaal. In het opdrachtenboek zijn opdrachten opgenomen die de taalontwikkeling ondersteunen.

Door de opbouw, de herhaling van het tijdvakkenkader en de aandacht voor historisch denken en redeneren vormt FORUM Geschiedenis onderbouw een goede voorbereiding op de bovenbouwmethode.

Goed van start met FORUM Geschiedenis

Wij helpen docenten gemakkelijk starten met FORUM Geschiedenis. Wij ondersteunen u graag. Neem contact met ons op!

Bekijk FORUM Geschiedenis gymnasium onderbouw

Ontvang de FORUM Geschiedenis nieuwsflits en blijf op de hoogte!

Structuur FORUM Geschiedenis onderbouw

Er is per leerjaar één leerboek en opdrachtenboek voor gymnasium/vwo+. Naast het leer- en het opdrachtenboek kunt u de aanvullende licentie inzetten of volledig digitaal werken. In de online omgeving kunnen leerlingen oefenen met verschillende soorten meerkeuzevragen, uitlegvideo’s en toetsen. FORUM Geschiedenis onderbouw biedt vrijheid in de volgorde waarin u leerstof wilt behandelen. U kunt het inleidende deel ‘Wat is geschiedenis?’ behandelen, vervolgens in deel ‘Tijdvakken’ door alle tien tijdvakken heengaan. Elk tijdvak wordt afgesloten met twee biografieën over belangrijke historische personen. Doordat alle tijdvakken (kort) besproken worden, ontstaat de mogelijkheid om motiverende en uitdagende thema’s uit deel ‘Onderzoeken & vergelijken’ te kiezen: historische mysteries, thema’s met vergelijkingen tussen twee historische situaties en een thema dat een kwestie door meerdere tijdvakken heen aan de orde stelt. In de opdrachtenboeken staat per leerjaar één onderdeel van de historische denk- en redeneerwijzen centraal. Het onderdeel ‘ordenen’ komt in alle drie leerjaren voor, ook in de vergelijkende en diachronische thema’s.

Specifiek voor gymnasium/vwo+

In het tijdvakkenkader is voor gymnasium/vwo+ leerlingen uitdagende leerstof opgenomen. De rubriek ‘Geschiedenis nu’ is meer beschouwend en historiografisch van aard. In het opdrachtenboek is de verhouding in de opdrachten toespitst op het niveau; minder opdrachten die bedoeld zijn om de stof te ‘verwerken’ en meer opdrachten die leerlingen zelf aan het denken zetten en dus een hoger niveau van historisch denken en redeneren aanspreken. Ook de rubriek ‘Door de tijd heen’ is in het opdrachtenboek voor gymnasium/vwo+ uitgebreider, want dat is een van de plekken waar historisch denken nodig is.

FORUM Geschiedenis digitaal

Digitale leeromgeving

In het adaptieve oefenprogramma Drillster worden adaptieve oefendrills op het gebied van spelling, grammatica en woordenschat aangeboden. Het programma past zich aan de leer- en onthoudcurve van de gebruiker aan. Leerlingen kunnen de oefendrills ook goed oefenen op hun smartphone. Drillster is hier zeer geschikt voor.

Uitlegvideo's

Bij alle lessen is een korte uitlegvideo beschikbaar. Deze uitlegvideo’s geven leerlingen de gelegenheid om vooruit of terug te kijken en de stof op elk gewenst moment en plaats uitgelegd te krijgen. De PowerPoints die de basis vormen voor de video’s, worden ook aangeboden in het docentenmateriaal.

Demolicentie docenten

Met de gratis demolicentie geven we u een beeld van het digitale leerlingenmateriaal en het digitale docentenmateriaal met differentiatiebladen, presentaties, antwoorden, toetsen, taalwerkplaats, levensechte geïntegreerde opdrachten waarvoor de leerling zowel moet lezen als moet spreken en schrijven. U krijgt een inkijk in het materiaal.

Digitaal docentenmateriaal

Voor docenten, die met onze lesmethode werken, is er een gratis docentlicentie met toegang tot het digitale leerlingmateriaal en het digitale docentenmateriaal met met differentiatiebladen, presentaties, antwoorden, toetsen, taalwerkplaats, levensechte geïntegreerde opdrachten waarvoor de leerling zowel moet lezen als moet spreken en schrijven.

Bestel een beoordelingsexemplaar

Bestel nu een beoordelingsexemplaar van de leerboeken, opdrachtenboeken en licenties van FORUM Geschiedenis gymnasium/vwo+ onderbouw.

 

Kom in contact met uw adviseur

Wilt u meer weten over FORUM Geschiedenis onderbouw of een informatief gesprek aanvragen? Neem contact op met één van onze educatief adviseurs.