FORUM Geschiedenis gymnasium onderbouw

Leerboek, opdrachtenboek en aanvullende digitale
licentie voor slechts € 25,00 per leerling per jaar!

Innoveren in de onderbouw

FORUM Geschiedenis is de innovatieve lesmethode voor de onderbouw van gymnasium/vwo+. FORUM Geschiedenis behandelt in elk leerjaar alle tien tijdvakken. Door herhaling en geleidelijke opbouw van het chronologisch raamwerk raken leerlingen door de jaren heen steeds meer vertrouwd met het hele tijdvakkenkader. Ideaal voor een goede voorbereiding op FORUM Geschiedenis bovenbouw en het centraal eindexamen. Deze indeling maakt het ook mogelijk om de leerstof aan te passen bij het ontwikkelingsstadium van de leerling. Dit gebeurt door per leerjaar andere vragen centraal te stellen. De lesmethode biedt veel ruimte voor differentiatie en onderwijs op maat. Laagdrempelig formatief handelen is gemakkelijk mogelijk met RTTI in alle opdrachten en toetsen.

FORUM Geschiedenis gymnasium/vwo+ onderbouw

Kenmerken FORUM Geschiedenis onderbouw

Alle tien tijdvakken in elk leerjaar

In elk leerjaar komen alle tien tijdvakken aan de orde. Het chronologische raamwerk voor leerlingen wordt geleidelijk opgebouwd en steeds verder uitgediept. Leerlingen raken vertrouwd met het hele tijdvakkenkader.

Eenvoudig arrangeren

FORUM Geschiedenis onderbouw biedt vrijheid in de volgorde waarin u de leerstof wilt behandelen. Er zijn meerdere manieren om leerstofkeuzes te maken in de boeken.

Verhaal rond afbeeldingen

De leerstof is zeer toegankelijk doordat de tekst van het tijdvakkendeel een verhaal is rond de afbeeldingen. Hierdoor spreekt de leerstof nog meer tot de verbeelding van leerlingen.

FORUM Geschiedenis gymnasium onderbouw

Passend bij de ontwikkelingsstadia

Per leerjaar staan andere vragen centraal passend bij de ontwikkelingsstadia van leerlingen. Leerjaar 1: economische & sociale vragen, leerjaar 2: cultureel-mentale vragen en leerjaar 3: politieke & filosofische vragen.

Taal van de geschiedenis

De leerbaarheid van FORUM Geschiedenis onderbouw wordt vergroot door heel concreet taalgebruik dat de auteurs hebben gehanteerd.

Doorgaande leerlijn naar bovenbouw

Door de opbouw en herhaling van het tijdvakkenkader en de aandacht voor historisch denken en redeneren vormt FORUM Geschiedenis onderbouw een goede voorbereiding op de bovenbouw.

Wat zegt men over FORUM Geschiedenis?

Bekijk FORUM Geschiedenis onderbouw

Leerboek gymnasium/vwo+

FORUM Geschiedenis havo/vwo onderbouw

Opdrachtenboek gymnasium/vwo+

FORUM Geschiedenis gymnasium onderbouw

Structuur FORUM Geschiedenis onderbouw

FORUM Geschiedenis onderbouw biedt vrijheid in de volgorde waarin u leerstof wilt behandelen. U kunt het inleidende deel ‘Wat is geschiedenis?’ behandelen, vervolgens in deel ‘Tijdvakken’ door alle tien tijdvakken heengaan. Elk tijdvak wordt afgesloten met twee biografieën over belangrijke historische personen. Doordat alle tijdvakken (kort) besproken worden, ontstaat de mogelijkheid om motiverende en uitdagende thema’s uit deel ‘Onderzoeken & vergelijken’ te kiezen: historische mysteries, thema’s met vergelijkingen tussen twee historische situaties en een thema dat een kwestie door meerdere tijdvakken heen aan de orde stelt. In de opdrachtenboeken staat per leerjaar één onderdeel van de historische denk- en redeneerwijzen centraal. Het onderdeel ‘ordenen’ komt in alle drie leerjaren voor, ook in de vergelijkende en diachronische thema’s.

Specifiek voor gymnasium/vwo+

In het tijdvakkenkader is voor gymnasium/vwo+ leerlingen uitdagende leerstof opgenomen. De rubriek ‘Geschiedenis nu’ is meer beschouwend en historiografisch van aard. In het opdrachtenboek is de verhouding in de opdrachten toespitst op het niveau; minder opdrachten die bedoeld zijn om de stof te 'verwerken' en meer opdrachten die leerlingen zelf aan het denken zetten en dus een hoger niveau van historisch denken en redeneren aanspreken. Ook de rubriek ‘Door de tijd heen’ is in het opdrachtenboek voor gymnasium/vwo+ uitgebreider, want dat is een van de plekken waar historisch denken nodig is.

FORUM Geschiedenis digitaal

Digitale leeromgeving

In het adaptieve leer- en toetsprogramma Drillster worden oefendrills met meerkeuzevragen aangeboden over de gehele leerstof. Het programma past zich aan de leer- en onthoudcurve van de gebruiker aan. Drillster is zeer geschikt voor leerlingen om ook via een smartphone te oefenen.

Demolicentie docenten

Met de gratis demolicentie geven we u een beeld van het digitale leerlingenmateriaal en het digitale docentenmateriaal: antwoorden en werkbladen bij de opdrachten, een docentenhandleiding, toetsen en antwoorden. Ook kunt u enkele pagina's bekijken in de digitale bladerboeken.

Digitaal docentenmateriaal

Docenten die met de methode werken ontvangen de gratis docentlicentie. Hiermee krijgt u toegang tot het digitale leerlingmateriaal, extra lesmateriaal en het digitale docentenmateriaal: antwoorden en werkbladen bij de opdrachten, een docentenhandleiding, toetsen en antwoorden.

Ontvang de FORUM geschiedenis nieuwsflits en blijf op de hoogte!

Goed van start met FORUM Geschiedenis

Gaat u starten met FORUM Geschiedenis onderbouw voor gymnasium/vwo+? Dan helpen we u goed op weg. Wij geven gratis starttrainingen op maat voor docenten aan het begin van het schooljaar. Hoe kunt het digitale materiaal en het docentenmateriaal optimaal inzetten en gebruiken? Uiteraard ondersteunen we u met een handleiding en instructievideo’s. Zo kunt u bijvoorbeeld altijd terugvinden hoe u met onze digitale leeromgeving werkt.

Assortiment FORUM Geschiedenis onderbouw

Er is één leerboek en opdrachtenboek per leerjaar voor gymnasium/vwo+. Naast het leerboek kunt u de aanvullende licentie inzetten of volledig digitaal werken.

FORUM Geschiedenis gymnasium/vwo+ onderbouw

ISBN 9789493113824

Beschikbaar

€ 47,50

ISBN 9789493113831

Beschikbaar

€ 22,50

ISBN 9789493113848

Beschikbaar

€ 7,50

ISBN 9789493113855

Beschikbaar

€ 23,95

Bestel een beoordelingsexemplaar

FORUM Geschiedenis gymnasium onderbouw

Reserveer nu uw docentexemplaar van het leerboek en opdrachtenboek van FORUM Geschiedenis gymnasium/vwo+ onderbouw.

Kom in contact met uw adviseur

Wilt u meer weten over FORUM Geschiedenis onderbouw of een informatief gesprek aanvragen? Neem contact op met één van onze educatief adviseurs.

Jolette Middeljans

Jolette Middeljans

Educatief adviseur
Alice Fahner

Alice Fahner

Educatief adviseur
Kristy Kuik

Kristy Kuik

Educatief adviseur