Zoeken
Sluit dit zoekvak.

KERN Nederlands
taal & cultuur vmbo

onderbouw 2e editie

Leer(werk)boeken en aanvullende digitale licentie voor slechts:


Vmbo-basis/kader: € 36,85* per leerling per jaar!

Vmbo-kgt: € 22,50* per leerling per jaar!

Vmbo-t/havo: € 22,50* per leerling per jaar!


*bij gebruik in een boekenfonds met een afschrijvingstermijn van 4 jaar en jaarlijkse aanschaf licentie

Wil jouw school liever met een LiFo-constructie werken dan kan dat ook. Neem in dat geval even contact met ons op om te bespreken wat de mogelijkheden zijn.

Taal is de stof waar dromen van worden gemaakt – Imme Dros

KERN Nederlands taal & cultuur 2e editie

Taal gebruik je elke dag. In deze nieuwe editie van KERN Nederlands voor vmbo laten we zien hoe taalgebruik is verweven met onze cultuur en wie we zijn. We bieden thematische hoofdstukken rondom taal & cultuur en nemen het eigen taalgebruik als uitgangspunt voor de vaardigheden die leerlingen op school moeten leren. In de cursus Verhalen en gedichten leren leerlingen om boeken te kiezen die bij hen passen en werken ze in een portfolio aan creatieve schrijfopdrachten. Schoolsucces én taalplezier zijn de speerpunten van de nieuwe editie. Vmbo-basis/kader heeft per leerjaar twee leerwerkboeken; vmbo-kgt en vmbo-t/havo per leerjaar een leeropdrachtenboek. Er is een aanvullende licentie voor gebruik naast de boeken of je kunt volledig digitaal werken.

Bestel KERN Nederlands in onze webshop:

Kenmerken KERN Nederlands taal & cultuur 2e editie

In thematische hoofdstukken staan onderwerpen over taal & cultuur centraal en worden de vaardigheden spreken, lezen en schrijven in samenhang aangeboden. Ook bevat elk hoofdstuk een speciale paragraaf over taalgebruik op school en is er uitgebreid aandacht voor woordenschat.
In KERN Nederlands doen leerlingen enerzijds kennis en vaardigheden op, anderzijds dragen de onderwerpen en opdrachten bij aan persoonsvorming en socialisatie.
Het aanleren en de oefening van vaardigheden gebeurt doelgericht en in een relevante context. Leerlingen leren goed lezen, schrijven, spreken, kijken en luisteren om zowel op school te kunnen functioneren als in de (digitale) wereld daarbuiten.

Vmbo-b/k heeft per leerjaar twee leerwerkboeken; vmbo-kgt en vmbo-t/havo per leerjaar een leeropdrachtenboek. De leerlinglicentie bestaat uit uitlegvideo’s, voorlezers en adaptieve oefeningen. De gratis docentlicentie bevat ondersteunend materiaal en een uitgebreide docentenhandleiding.

De tweede editie van KERN Nederlands taal & cultuur onderbouw vmbo is gemaakt met hulp van de expertise van docenten, onderzoekers en vakdidactici.

Laagdrempelig formatief handelen is gemakkelijk met RTTI in de methode: de opdrachten in het boek en in de toetsen zijn voorzien van een RTTI-codering.

Bekijk hier de 2e editie

Gemakkelijk starten met KERN Nederlands 2e editie

Wij helpen docenten gemakkelijk starten met KERN Nederlands taal & cultuur 2e editie. Wij ondersteunen je graag. Neem contact met ons op!

Ontvang de KERN Nederlands nieuwsflits en blijf op de hoogte!

Docentenhandleidingen vmbo

Voor docenten is er een speciale docentenhandleiding. Alles wat je als docent nodig heeft tijdens de les, staat hierin overzichtelijk bij elkaar: tips op het gebied van lesorganisatie en didactiek, antwoorden, woordbetekenissen, overzicht van aanvullend materiaal en bijbehorende toetsen. De docentenhandleiding vind je in het online docentenmateriaal. Je kunt ook een fysiek exemplaar van de docentenhandleidingen bestellen in onze webshop.

Auteur aan het woord

Op basis van de positieve reacties op KERN Nederlands en voortschrijdend inzicht gaan we in deze nieuwe edities voor de onderbouw een stap verder door naast een rijke inhoud ook meer samenhang aan te brengen. We hebben gekozen voor een thematische aanpak zodat leerlingen met meer kennis nieuwe kennis kritisch tot zich kunnen nemen en zo tot dieper begrip komen. Daarnaast zijn we ervan overtuigd dat voor de socialisatie en persoonlijke vorming van leerlingen interactie met medeleerlingen en de docent noodzakelijk is. Leerlingen worden in de oefenboeken regelmatig gestimuleerd om na te denken over allerlei kwesties en met elkaar ideeën uit te wisselen. Doordat de thema’s raakvlakken hebben met het vak kan de docent er het nodige aan toevoegen.

Theo Witte – Neerlandicus en vakdidacticus

Doorlopende leerlijn KERN Nederlands vmbo

KERN Nederlands stemt de inhoud, organisatie en didactiek van het vak Nederlands af op het betreffende onderwijsniveau. Zo wordt in KERN Nederlands vmbo-theoretisch/havo vmbo-didactiek gecombineerd met havo-inhoud waardoor deze leerlingen net iets meer worden uitgedaagd eventueel kunnen opstromen naar de havo.

KERN Nederlands digitaal

Digitale leeromgeving

In het adaptieve oefenprogramma Drillster worden adaptieve oefendrills op het gebied van spelling, grammatica en woordenschat aangeboden. Het programma past zich aan de leer- en onthoudcurve van de gebruiker aan. Leerlingen kunnen de oefendrills ook goed oefenen op hun smartphone. Drillster is hier zeer geschikt voor.

Uitlegvideo's

Bij alle lessen is een korte uitlegvideo beschikbaar. Deze uitlegvideo’s geven leerlingen de gelegenheid om vooruit of terug te kijken en de stof op elk gewenst moment en plaats uitgelegd te krijgen. De PowerPoints die de basis vormen voor de video’s, worden ook aangeboden in het docentenmateriaal.

Voorlezers

Alle langere bronteksten van KERN Nederlands vmbo zijn ingesproken in de voorleesapplicatie. Zwakke lezers en dyslectische leerlingen kunnen de teksten dus laten voorlezen. De voorleesapplicatie heeft een instelbare lettergrootte, interlinie en achtergrondkleur. Je kunt hier een voorlezer beluisteren.

Demolicentie docenten

Met de gratis demolicentie geven we je een beeld van het digitale leerlingenmateriaal en het digitale docentenmateriaal met differentiatiebladen, presentaties, antwoorden, toetsen, taalwerkplaats, levensechte geïntegreerde opdrachten waarvoor de leerling zowel moet lezen als moet spreken en schrijven. Je krijgt een inkijk in het materiaal.

Digitaal docentenmateriaal

Voor docenten, die met onze lesmethode werken, is er een gratis docentlicentie met toegang tot het digitale leerlingmateriaal en het digitale docentenmateriaal met met differentiatiebladen, presentaties, antwoorden, toetsen, taalwerkplaats, levensechte geïntegreerde opdrachten waarvoor de leerling zowel moet lezen als moet spreken en schrijven.

Bestel een beoordelingsexemplaar

Bestel nu een beoordelingsexemplaar van de boeken en de licenties van KERN Nederlands taal & cultuur vmbo 2e editie.

Kom in contact met uw adviseur

Wil je meer weten over KERN Nederlands taal & cultuur vmbo onderbouw 2e editie of een informatief gesprek aanvragen? Neem contact op met één van onze educatief adviseurs.

Karen van der Kolk

Karen van der Kolk

Default Image

Vragen?