KERN Nederlands
taal & cultuur h/v/g

onderbouw 2e editie

Leerboek, oefenboek en aanvullende digitale licentie
2e editie voor slechts € 27,25* per leerling per jaar!

*bij gebruik in een boekenfonds met een afschrijvingstermijn van 4 jaar en jaarlijkse aanschaf licentie

 

Wil uw school liever met een LiFo-constructie werken dan kan dat ook. Neem in dat geval even contact met ons op om te bespreken wat de mogelijkheden zijn.

“Dit is mijn taal. Ik kan niet denken zonder haar.
In deze code staat geschreven wat ik zeggen kan,
dat ik besta. Zij wist mijn laatste woorden lang
voordat ik ‘mama’ zei. Zij is een oude, stille
stem in mij. Wij wonen in elkaar.” 

Ingmar Heytze

KERN Nederlands taal & cultuur 2e editie

Mensen en taal wonen in elkaar. In de tweede editie gaan we nóg een stapje verder met ontdekken wat het schoolvak Nederlands allemaal voor moois te bieden heeft. Onderwerpen rondom taal en cultuur vormen het uitgangspunt voor het oefenen van vaardigheden en de keuze voor bronteksten, verhalen en gedichten. Bij grammatica kiezen we voor een betekenisvolle aanpak waarbij leerlingen leren redeneren over taal. KERN Nederlands sluit aan bij wat leerlingen onbewust al weten over taal, helpt hen bewust te worden en leidt op tot goede taalgebruikers. De complete leerstof voor de hele onderbouw staat per niveau in één overzichtelijk handboek. Daarnaast zijn er oefenboeken per leerjaar. Er is een aanvullende licentie voor gebruik naast het handboek of u kunt volledig digitaal werken. De tweede editie staat in een doorlopende leerlijn met KERN Nederlands taal & cultuur tweede fase.

Bestel KERN Nederlands in onze webshop:

Kenmerken KERN Nederlands taal & cultuur 2e editie

Taal en cultuur

De cursus Taal en cultuur bevat onderwerpen als geletterdheid, meertaligheid, geschiedenis van de jeugdliteratuur, taal van de straat, fictie en werkelijkheid. De leerlingen krijgen door middel van zowel zakelijke als niet-zakelijke teksten meerdere perspectieven op een onderwerp aangeboden.

Burgerschap

In KERN Nederlands doen leerlingen enerzijds kennis en vaardigheden op, anderzijds dragen de onderwerpen en opdrachten bij aan persoonsvorming en socialisatie.

Formatief handelen

Laagdrempelig formatief handelen is gemakkelijk met RTTI in de methode: de opdrachten in het boek en in de toetsen zijn voorzien van een RTTI-codering.

Arrangement

De leerstof voor de hele onderbouw staat per niveau in één overzichtelijk handboek. Daarnaast zijn er oefenboeken per leerjaar. Het digitale aanbod voor leerlingen bestaat uit uitlegvideo’s, voorlezers en adaptieve oefeningen. Voor de docent is er een gratis licentie met ondersteunend materiaal.

Functioneel taalgebruik

Het aanleren en de oefening van vaardigheden gebeurt doelgericht en in een relevante context. Leerlingen leren goed lezen, schrijven, spreken, kijken en luisteren.

Feedback en expertise

De tweede editie van KERN Nederlands taal & cultuur onderbouw is gemaakt met hulp van de expertise van docenten, onderzoekers en vakdidactici.

Gymnasium/vwo+: academische leerroute

Speciaal voor gymnasium/vwo+ bieden we een academische leerroute. Leerlingen worden hierin uitgedaagd met extra vakinhoud zoals een speciaal onderdeel retorica en taalkundige paragrafen over morfologie en fonologie. Het beschouwende en academisch karakter van deze leerroute komt eveneens naar voren in de speciale onderzoeksopdrachten aan het eind van elke oefenparagraaf.

Assortiment KERN Nederlands:

Bekijk hier de 2e editie

Leerboek vmbo-theoretisch/havo

Handboek 1-3 havo/vwo

Handboek 1-3 gymnasium/vwo+

Oefenboek 1 gymnasium/vwo+

Brochure KERN Nederlands

Gemakkelijk starten met KERN Nederlands 2e editie

Wij helpen docenten gemakkelijk starten met KERN Nederlands taal & cultuur 2e editie. Wij ondersteunen u graag. Neem contact met ons op!

 gratis starttrainingen op maat
 gratis docentlicentie met e-book
 gratis toetsen

 gratis powerpoints
 gratis instructievideo’s en handleiding
 wij zijn altijd bereikbaar

Ontvang de KERN Nederlands nieuwsflits en blijf op de hoogte!

Auteur aan het woord

Op basis van de positieve reacties op KERN Nederlands en voortschrijdend inzicht gaan we in deze nieuwe edities voor de onderbouw een stap verder door naast een rijke inhoud ook meer samenhang aan te brengen. We hebben gekozen voor een thematische aanpak zodat leerlingen met meer kennis nieuwe kennis kritisch tot zich kunnen nemen en zo tot dieper begrip komen. Daarnaast zijn we ervan overtuigd dat voor de socialisatie en persoonlijke vorming van leerlingen interactie met medeleerlingen en de docent noodzakelijk is. Leerlingen worden in de oefenboeken regelmatig gestimuleerd om na te denken over allerlei kwesties en met elkaar ideeën uit te wisselen. Doordat de thema’s raakvlakken hebben met het vak kan de docent er het nodige aan toevoegen.

Theo Witte – Neerlandicus en vakdidacticus

Auteur aan het woord

In KERN Nederlands taal & cultuur onderbouw 2e editie zijn de paragrafen over redekundige zinsontleding grondig herzien. De meeste leraren zullen de gebruikte ontleedtermen herkennen, maar de opzet is anders. Er is gekozen voor een meer betekenisgerichte aanpak, met aandacht voor zowel vorm als betekenis. Daarbij is ook bewust voor een andere volgorde van behandeling gekozen: we beginnen met de verbinding tussen onderwerp en gezegde, omdat hierin de centrale betekenis van de zin al zichtbaar is. De persoonsvorm, die voornamelijk op vorm (de congruentie met het onderwerp) gebaseerd is, komt dan iets later. In het oefenboek kunnen leerlingen de achterliggende concepten zelf ontdekken, maar er zijn ook meer traditionele oefeningen opgenomen. De verdiepende opdrachten spreken niet alleen de creativiteit van leerlingen aan, maar laten ze ook dieper nadenken over taalkundige kwesties.

Peter-Arno Coppen – Hoogleraar Vakdidactiek aan de Radboud Universiteit

KERN Nederlands digitaal

Adaptief oefenprogramma

In het adaptieve oefenprogramma Drillster worden adaptieve oefendrills op het gebied van grammatica, woordenschat en spelling aangeboden. Het programma past zich aan de leer- en onthoudcurve van de gebruiker aan. Leerlingen kunnen de oefendrills ook goed oefenen op hun smartphone. Drillster is hier zeer geschikt voor.

Uitlegvideo's

Bij alle lessen is een korte uitlegvideo beschikbaar. Deze uitlegvideo’s geven leerlingen de gelegenheid om vooruit of terug te kijken en de stof op elk gewenst moment en plaats uitgelegd te krijgen. De PowerPoints die de basis vormen voor de video’s, worden ook aangeboden in het docentenmateriaal.

Voorlezers

Alle bronteksten van KERN Nederlands 2e editie zijn ingesproken in de voorleesapplicatie. Zwakke lezers en dyslectische leerlingen kunnen de teksten dus laten voorlezen. De voorleesapplicatie heeft een instelbare lettergrootte, interlinie en achtergrondkleur. U kunt hier een voorlezer beluisteren.

Vlogboek

Jörgen Apperloo van Vlogboek maakt in samenwerking met KERN Nederlands inspirerende vlogs met leestips die aansluiten bij de thema’s in de oefenboeken. U kunt de vlogs straks terugvinden in onze digitale licenties en op het YouTubekanaal van Vlogboek.

Demolicentie docenten

Met de gratis demolicentie geven we u een beeld van het digitale leerlingenmateriaal en het digitale docentenmateriaal met woordenlijsten, antwoordbladen, oefenbladen en PowerPointspresentaties. U krijgt een inkijk in het materiaal. En u kunt enkele pagina’s bekijken in het digitale bladerboek.

Digitaal docentenmateriaal

Voor docenten, die met onze lesmethode werken, is er een gratis docentlicentie met toegang tot het digitale leerlingmateriaal en het digitale docentenmateriaal met woordenlijsten, antwoordbladen en PowerPointspresentaties.

Bestel een beoordelingsexemplaar

Bestel nu een beoordelingsexemplaar van de boeken en licenties van KERN Nederlands taal & cultuur voor havo/vwo en gymnasium/vwo+ onderbouw 2e editie.

Kom in contact met uw adviseur

Wilt u meer weten over KERN Nederlands taal & cultuur onderbouw 2e editie of een informatief gesprek aanvragen? Neem contact op met één van onze educatief adviseurs.

Boom voortgezet onderwijs: Karen van der Kolk - Educatief adviseur

Karen van der Kolk

Educatief adviseur
Boom Voortgezet Onderwijs: Jolette Middeljans - Educatief adviseur

Jolette Middeljans

Educatief adviseur
Boom Voortgezet Onderwijs: Alice Fahner - Educatief adviseur

Alice Fahner

Educatief adviseur