KERN Engels vmbo onder- en bovenbouw

Leer(werk)boeken en aanvullende digitale licentie voor slechts:

Vmbo-basis(kader): € 39,95 per leerling per jaar!
Vmbo-kgt: € 26,33* per leerling per jaar!
Vmbo-basis en kader leerjaar 3: € 29,20* per leerling per jaar!
Vmbo-basis en kader leerjaar 4: € 26,33* per leerling per jaar!
Vmbo-t/havo: € 26,33* per leerling per jaar!

*bij gebruik in een boekenfonds met een afschrijvingstermijn van 4 jaar en jaarlijkse aanschaf licentie

 

Wil uw school liever met een LiFo-constructie werken dan kan dat ook. Neem in dat geval even contact met ons op om te bespreken wat de mogelijkheden zijn.

Leer jouw leerlingen echt Engels!

KERN Engels is een nieuwe complete lesmethode Engels voor vmbo-basis(kader), vmbo-kgt en vmbo-t/havo. Leer jouw vmbo-leerlingen snel Engels door veel te oefenen met lezen, luisteren, schrijven en spreken in herkenbare situaties. Écht Engels, in échte situaties! Door al gesprekken te voeren vanaf de eerste lessen, krijgen jouw leerlingen meer zelfvertrouwen bij het spreken van Engels. Met RTTI in alle lessen en toetsen, kun je snel zien wat jouw leerling nodig heeft. De rustige lay-out ondersteunt de focus en zorgt voor minder afleiding. We ondersteunen jouw leerlingen in de online omgeving met films, uitlegvideo’s, audiofragmenten en extra adaptieve oefeningen. Voor docenten hebben we de rijkgevulde gratis docentenomgeving. KERN Engels is goed in te passen in de eigen lesstructuur.

Kenmerken KERN Engels vmbo

Jouw leerlingen leren snel Engels! 

Leer snel Engels door veel te oefenen met lezen, luisteren, schrijven en spreken. In de eerste les van de week ligt de nadruk op lezen en kijken/luisteren. In de tweede en derde les is er veel aandacht voor spreken en schrijven!

Zelfstandig werken door vaste opbouw

De vaste opbouw biedt houvast en duidelijkheid, waardoor zelfstandig werken goed mogelijk is.

Eenvoudige lesorganisatie

Motiveer leerlingen met korte, afwisselende onderwerpen. Elke week staat één onderwerp in de drie lessen centraal, met een duidelijk lesdoel en een lesdoelcheck

Uitgebreide ict voor leerlingen

Online omgeving met films, uitlegvideo’s, audiofragmenten, extra adaptieve oefeningen en ingebouwde leesapplicatie. Ieder thema start met introductiefilm, waarin vocabulaire en chunks zijn opgenomen.

Heldere uitleg

Kort en bondige uitleg, met genoeg voorbeelden en aandacht voor hoe je met elkaar omgaat.

Formatief evalueren

Snel kunnen zien wat de leerling nodig heeft dankzij RTTI in alle lessen en toetsen. Met formatief evalueren stel je toetsen en lessen in dienst van het leren!

Goed van start met KERN Engels vmbo

Wij helpen docenten gemakkelijk starten met KERN Engels. Wij ondersteunen u graag. Neem contact met ons op!

 gratis starttrainingen op maat
 gratis docentlicentie met e-book
 gratis toetsen

 gratis powerpoints
 gratis instructievideo’s en handleiding
 wij zijn altijd bereikbaar

Wat zeggen gebruikers over KERN Engels?

Bekijk KERN Engels vmbo

Brochure
KERN Engels

KERN Engels

Leerwerkboek vmbo-basis(kader) 1A

KERN Engels lesmethode Engels

Leerboek vmbo-kgt 1

KERN Engels lesmethode Engels

Leerboek vmbo theoretisch/havo 1

Structuur KERN Engels vmbo leerjaar 1 en 2

De vaste opbouw en structuur biedt houvast en duidelijkheid, waardoor zelfstandig werken goed mogelijk is. Elke week staat één onderwerp in drie lessen centraal. We motiveren jouw leerlingen met korte, afwisselende onderwerpen. Het onderwerp wordt geïntroduceerd door een introductiefilm. Een les in het boek is een les in de klas. Op die manier heeft een les altijd een ‘kop en een staart’. Elke les start met het lesdoel en sluit af met de lesdoelcheck voor een heldere focus. In de eerste les van de week gaan jouw leerlingen veel lezen, kijken en luisteren. In de tweede en derde les van de week gaan ze veel oefenen met spreken en schrijven. Na drie weken krijgen de leerlingen extra kennis over de Engelstalige wereld in ‘People and stories’ met fictiefragmenten en een cultureel onderwerp.

Opbouw KERN Engels vmbo-basis en -kader leerjaar 3 en 4

In het derde en vierde jaar ligt de nadruk nog steeds op lezen, luisteren, kijken, schrijven en spreken. De lessen sluiten aan bij de keuzeprofielen in het vmbo. Elk profiel wordt in twee lessen behandeld. Na drie profielen volgt een uitgebreide fictieles. In iedere les komen de vaardigheden geïntegreerd aan bod en wordt naar een grammaticaonderwerp verwezen. De grammatica wordt apart behandeld. Een les bestaat uit drie delen:

Look around — Een introductie op het onderwerp
Learn more — Je leert meer over het onderwerp
Practise — Je brengt in de praktijk wat je hebt geleerd

In het vierde jaar worden de leerlingen daarnaast goed voorbereid op het eindexamen. Voor alle examenonderdelen – lezen, luisteren/kijken, spreken en schrijven – geeft KERN Engels uitleg hoe je je op die examens moet voorbereiden en worden voorbeeldvragen besproken.

KERN Engels digitaal

Introductiefilms

Een lesweek wordt geopend met een introductiefilm. Per onderwerp is er een film waarin het onderwerp wordt geïntroduceerd. Deze introductiefilms zijn speciaal gemaakt voor KERN Engels vmbo en sluiten volledig aan op de belevingswereld van de vmbo-leerlingen. De films zijn Engelstalig.

Uitlegvideo's

Elke communicatieles heeft een uitlegvideo met de belangrijkste theorie, elke woordenlijst heeft een vocabulairevideo waarin de uitspraak van de woorden wordt voorgedaan. De uitlegvideo's geven jouw leerlingen de gelegenheid om vooruit of terug te kijken en de stof op elk gewenst moment en plaats uitgelegd te krijgen.

Voorlezers

De audiofragmenten voor de luisteropdrachten zijn eenvoudig te vinden bij de les. De teksten uit het boek zijn te beluisteren in de voorleesapplicatie. De voorlezer heeft een instelbare lettergrootte, interlinie en achtergrondkleur. De woordenlijsten worden voorgelezen in de introductiefilms.

Adaptief oefenprogramma

In het adaptieve oefenprogramma Drillster staan bij de receptieve les (kijken, luisteren en lezen) drills waarmee de woordenschat en juiste schrijfwijze wordt geoefend. Bij de productieve les (schrijven en spreken) worden de chunks geoefend en de gesprekszinnen. Leerlingen kunnen goed oefenen met Drillster op een smartphone.

Demolicentie docenten

Met de gratis demolicentie geven we je een beeld van het digitale leerling- en docentenmateriaal met per les een PowerPoint met uitleg en extra voorbeelden, differentiatieblad, antwoorden, docentenhandleiding, woordenlijsten en toetsen. Bekijk ook enkele pagina's in de bladerboeken.

Digitaal docentenmateriaal

Voor docenten, die met onze methode werken, is een gratis docentlicentie beschikbaar met toegang tot het digitale leerlingmateriaal en docentenmateriaal: per les een PowerPoint met uitleg en extra voorbeelden, een differentiatieblad, antwoorden, docentenhandleiding, woordenlijsten en toetsen.

Ontvang de KERN Engels nieuwsflits en blijf op de hoogte!

Assortiment KERN Engels vmbo

KERN Engels vmbo-basis(kader) biedt in de onderbouw per leerjaar twee invulbare leerwerkboeken én de digitale licentie. De instructie is in het Nederlands. KERN Engels vmbo-kgt onderbouw en vmbo-t/havo onderbouw bieden per leerjaar één leerboek met opdrachten én de digitale licenties. Het leerboek is volledig Engelstalig. Het leerboek heeft een Nederlandse grammatica-bijlage. In de bovenbouw vmbo-basis en vmbo-kader werk je in leerjaar 3 met twee leerboeken en in leerjaar 4 met één leerboek en aanvullende licentie.  Bij vmbo-gt leerjaar 3 werk je met één leerboek en aanvullende licentie.

Bestel een beoordelingsexemplaar

Bestel nu een beoordelingsexemplaar van de leer(werk)boeken en licenties van KERN Engels vmbo.

Kom in contact met jouw adviseur

Wil je meer weten over KERN Engels vmbo of een informatief gesprek aanvragen? Neem contact op met één van onze educatief adviseurs.

Boom voortgezet onderwijs: Karen van der Kolk - Educatief adviseur

Karen van der Kolk

Educatief adviseur
Boom Voortgezet Onderwijs: Jolette Middeljans - Educatief adviseur

Jolette Middeljans

Educatief adviseur
Boom Voortgezet Onderwijs: Alice Fahner - Educatief adviseur

Alice Fahner

Educatief adviseur