KERN Wiskunde vmbo

Vmbo-basis: leerwerkboek en aanvullende digitale
licentie voor slechts € 32,45 per leerling per jaar!

Vmbo-kgt en -t/havo: leerboek en aanvullende digitale
licentie vanaf € 26,19 per leerling per jaar!

Succesbeleving voor alle vmbo-leerlingen

KERN Wiskunde is speciaal gemaakt voor jouw vmbo-leerlingen! De inhoud, organisatie, didactiek en vormgeving zijn afgestemd op vmbo-basis, vmbo-kgt en vmbo-theoretisch/havo. KERN Wiskunde vmbo maakt wiskunde toegankelijk voor jouw leerlingen en geeft ze zelfvertrouwen met duidelijke uitleg, een ruime hoeveelheid ‘kale’ sommen en opdrachten met échte contexten. Wiskundige concepten worden kort en helder uitgelegd en vervolgens getraind met relevante wiskundige oefeningen en échte toepassingen in praktijksituaties. Leerdoelen zijn expliciet weergegeven en elke opdracht is gericht op het leerdoel en voorzien van een RTTI-codering, waardoor je snel kunt zien wat iedere leerling nodig heeft.

Kenmerken KERN Wiskunde vmbo

Focus op de kern van het vak

Met wiskundige concepten als uitgangspunt volgt de doorlopende leerlijn een logische opbouw vanuit de leerdoelen en geeft ruimte om te focussen op deelonderwerpen. Past binnen de lessentabel.

Overzichtelijke methode

KERN Wiskunde heeft een vaste structuur. De opmaak is overzichtelijk en herkenbaar. De uitleg is makkelijk terug te vinden. Het beeld wordt functioneel ingezet.

Lesstof is leerdoelgestuurd

Iedere paragraaf start met een leerdoel en eindigt met een leerdoelcheck op vier cognitieve niveaus (RTTI). Zowel de uitleg als de opdrachten zijn gekoppeld aan het leerdoel. Ook de bijgeleverde toetsen voldoen aan de RTTI-standaard.

Toegankelijk voor alle leerlingen

Er is zeer veel aandacht besteed aan de formulering van uitleg en opdrachten. Daardoor wordt het vak toegankelijker voor de leerling zonder concessies te doen aan het niveau van de leerstof.

Link met de realiteit

Veel aandacht voor praktische toepassingen en algemene kennisontwikkeling. Geeft leerlingen een goed beeld van waar ze in de praktijk wiskunde voor nodig hebben.

Ondersteuning docent

De docent wordt goed ondersteund met PPT’s, uitlegvideo’s, toetsen en extra opdrachten, ook digitaal. De meegeleverde PowerPoints schelen de docent veel voorbereidingstijd en zijn duidelijk en desgewenst uit te breiden met eigen materiaal.

Wat zeggen gebruikers over KERN Wiskunde?

Bekijk KERN Wiskunde

Vmbo-theoretisch/havo 1A

KERN Wiskunde lesmethode wiskunde

Uitleg video

KERN Wiskunde structuur

Vmbo-basis
Je werkt hier met twee leerwerkboeken per leerjaar. KERN Wiskunde vmbo-basis bestaat uit in totaal tien hoofdstukken per leerjaar. Alle hoofdstukken openen met een Wiskundeweetje van twee pagina's. Dan volgen steeds vijf paragrafen van elk vier pagina’s. Aan het einde van elk hoofdstuk volgt één les Praktische wiskunde van twee pagina's: de opgedane kennis wordt toegepast in een praktische context. Ieder hoofdstuk sluit af met een toetsvoorbereiding van vier pagina's.

Vmbo-kgt
Je werkt hier met één leerboek per leerjaar. KERN Wiskunde vmbo-kgt bestaat uit tien hoofdstukken. Alle hoofdstukken openen met een introductieles over een Wiskundeweetje. Dan volgen steeds vijf paragrafen van elk twee pagina’s. De paragraaf begint links met een kolom uitleg, gevolgd door opdrachten. Op de rechterpagina eindigt elke paragraaf met een breinbreker, een begrippenlijst en de leerdoelcheck op de vier RTTI-niveau’s. Aan het einde van elk hoofdstuk volgen twee lessen Praktische wiskunde: de opgedane kennis wordt toegepast in een praktische context. Ieder hoofdstuk sluit af met een toetsvoorbereiding.

Vmbo-theoretisch/havo
Je werkt hier met twee leerboeken. KERN Wiskunde vmbo-theoretisch/havo telt in totaal zes reguliere hoofdstukken en een zevende havo-hoofdstuk. In deel A staan drie hoofdstukken en in deel B vier hoofdtukken. De zes reguliere hoofdstukken openen met een introductieles over een Wiskundeweetje. Dan volgen steeds vijf paragrafen van elk drie lessen. Elke les beslaat 2 pagina’s. De eerste en tweede les beginnen met een pagina uitleg, gevolgd door een pagina met oefeningen. De derde les van iedere paragraaf is Praktische wiskunde: de opgedane kennis wordt toegepast in een praktische context. Aan het einde van elk hoofdstuk is er een speciale havo-paragraaf opgenomen van vier pagina’s met weer op de linkerpagina uitleg en op de rechterpagina opdrachten. Deze paragrafen geven een verdieping en verbreding van de stof op havo-niveau. Elk hoofdstuk eindigt met een toetsvoorbereiding. Het zevende hoofdstuk bestaat uit vijf paragrafen met stof die havo-leerlingen nodig hebben als ze in leerjaar 2 doorstromen naar de havo.

KERN Wiskunde digitaal

AlgebraKiT

KERN Wiskunde maakt gebruik van AlgebraKiT voor de digitale component voor jouw vmbo-leerlingen die meer willen oefenen of willen afwisselen tussen oefenen op papier en digitaal. Met deze interactieve wiskunde software kunnen jouw leerlingen onbeperkt oefenen en krijgen ze directe feedback.

Uitlegvideo

Bij elke paragraaf zijn korte uitlegvideo’s beschikbaar. Deze uitlegvideo’s geven leerlingen de gelegenheid om vooruit of terug te kijken en de stof op elk gewenst moment en plaats uitgelegd te krijgen. De PowerPoints die de basis vormen voor de video’s, worden aangeboden in het docentenmateriaal.

Demolicentie docenten

Met de gratis demolicentie geven we u een beeld van het digitale leerlingenmateriaal (AlgebraKiT en uitlegvideo's) en het digitale docentenmateriaal met docentenhandleiding, antwoorden, uitwerkingen en PowerPoints. Ook kunt u enkele pagina's bekijken in de digitale bladerboeken.

Digitaal docentenmateriaal

Voor docenten hebben we een gratis docentlicentie beschikbaar, waarmee de docent toegang krijgt tot het digitale leerlingmateriaal en het digitale docentenmateriaal: docentenhandleiding, antwoorden, uitwerkingen en PowerPoints.

Ontvang de KERN Wiskunde nieuwsflits en blijf op de hoogte!

Goed van start met KERN Wiskunde

Gaat u starten met KERN Wiskunde dan helpen we u graag goed op weg. Wij geven gratis starttrainingen op maat voor docenten aan het begin van het schooljaar. Hoe kunt het digitale materiaal en het docentenmateriaal optimaal inzetten en gebruiken? Uiteraard ondersteunen we u met een handleiding en instructievideo’s. Zo kunt u bijvoorbeeld altijd terugvinden hoe u met onze digitale leeromgeving werkt.

Assortiment KERN Wiskunde vmbo

U kunt werken met de leerwerkboeken, oplossingenboeken en aanvullende licentie voor vmbo-basis. En u kunt werken met de leerboeken, oplossingenboeken, de aanvullende licentie of volledig digitaal werken met de boekvervangende licentie voor vmbo-kgt en vmbo-theoretisch/havo.


Onderstaande prijzen gelden vanaf 01-01-2021.

KERN Wiskunde vmbo-basis

ISBN 9789492862525

01-04-2021

€ 11,25

ISBN 9789493113725

01-07-2021

€ 11,25

ISBN 9789492862600

01-07-2021

€ 11,25

ISBN 9789492862617

01-07-2021

€ 11,25

ISBN 9789493113732

01-08-2021

€ 9,95

KERN Wiskunde vmbo-kgt

ISBN 9789492862532

01-03-2021

€ 64,95

ISBN 9789493224247

01-07-2021

€ 64,95

ISBN 9789493113398

01-03-2021

€ 12,75

ISBN 9789493224254

15-07-2021

€ 12,75

ISBN 9789493113404

01-03-2021

€ 8,25

ISBN 9789493224261

15-07-2021

€ 8,25

ISBN 9789493113411

01-03-2021

€ 9,95

ISBN 9789493113428

01-03-2021

€ 25,95

KERN Wiskunde vmbo-theoretisch/havo

ISBN 9789493224506

15-01-2021

€ 35,00

ISBN 9789493224513

15-01-2021

€ 35,00

ISBN 9789493224544

01-07-2021

€ 35,00

ISBN 9789493224551

01-07-2021

€ 35,00

ISBN 9789493224520

01-05-2021

€ 7,50

ISBN 9789493224537

01-05-2021

€ 7,50

ISBN 9789493224568

01-07-2021

€ 7,50

ISBN 9789493224575

01-07-2021

€ 7,50

ISBN 9789493113459

01-03-2021

€ 8,25

ISBN 9789493224292

01-07-2021

€ 8,25

ISBN 9789493113466

Beschikbaar

€ 9,95

ISBN 9789493113473

Beschikbaar

€ 25,95

KERN Wiskunde demolicentie

nvt

Beschikbaar

€ 0,00

Bestel een beoordelingsexemplaar

Bestel nu een beoordelingsexemplaar van de leer(werk)boeken, oplossingenboeken en licenties van KERN Wiskunde vmbo.

Kom in contact met uw adviseur

Wilt u meer weten over KERN Wiskunde vmbo of een informatief gesprek aanvragen? Neem contact op met één van onze educatief adviseurs.

Angela van Raak

Angela van Raak

Educatief adviseur
Alice Fahner

Alice Fahner

Educatief adviseur
Kristy Kuik

Kristy Kuik

Educatief adviseur