Search
Close this search box.

POLARIS NaSk en NaSk1 vmbo

Vmbo-basis(kader) 1-2 en NaSk1 vmbo-basis: leerwerkboeken en aanvullende digitale licentie voor slechts € 36,85* per leerling per jaar!

Vmbo-kgt, vmbo-theoretisch/havo 1-2 en NaSk1: leeropdrachtenboek en aanvullende digitale licentie voor slechts € 24,33* per leerling per jaar!

*bij gebruik in een boekenfonds met een afschrijvingstermijn van 4 jaar en jaarlijkse aanschaf licentie

Wil uw school liever met een LiFo-constructie werken dan kan dat ook. Neem in dat geval even contact met ons op om te bespreken wat de mogelijkheden zijn.

Succesbeleving voor alle vmbo-leerlingen

De nieuwe methode POLARIS is overzichtelijk, kernachtig en doelgericht. POLARIS is volledig leerdoelgestuurd en geeft uw leerlingen zelfvertrouwen door de heldere, kernachtige uitleg en de duidelijk geformuleerde opdrachten. De methode doet recht aan de verschillen tussen de leerlingen. Met RTTI in alle opdrachten en toetsopdrachten kunt u eenvoudig differentiëren. Inhoud, structuur en vormgeving van de boeken zijn afgestemd op de verschillende vmbo-niveaus. U kunt werken met alleen het (leerwerk)boek, met het (leerwerk)boek en de aanvullende licentie of volledig digitaal met de boekvervangende licentie. Voor kgt is er een los practicum-werkbladenboek beschikbaar. Voor u biedt POLARIS gratis online docentenmateriaal met uitwerkingen, practica en toetsen. Ook is er per paragraaf een presentatie beschikbaar om uw (online) les te verrijken.

Bestel POLARIS in onze webshop:

Kenmerken POLARIS natuurkunde + scheikunde vmbo

De methode motiveert de leerlingen door succesbeleving en uitdaging met leerstof die voor de vmbo-leerling behapbaar en uitvoerbaar is. In de methode ligt de focus op de kern van het vak.

Ieder hoofdstuk heeft dezelfde gestructureerde opbouw. In elke paragraaf staat één leerdoel centraal. Zowel de theorie, de opdrachten als de practica zijn gekoppeld aan het leerdoel. Bij iedere paragraaf horen één of twee practica.

Snel kunnen zien wat de leerling nodig heeft dankzij RTTI in alle opdrachten en toetsopdrachten. Met formatief evalueren stel je toetsen en lessen in dienst van het leren!

Bij iedere paragraaf is er een uitlegvideo waarin de kern van de paragraaf wordt uitgelegd. Daarnaast zijn er per paragraaf interactieve oefeningen met directe feedback en per hoofdstuk een oefentoets.

Er is veel aandacht besteed aan de formulering van de uitleg en de opdrachten en aan de lay-out. Daardoor wordt het vak toegankelijker voor de leerling zonder concessies te doen aan het niveau van de leerstof.

Er is een goede mix van open en gesloten opdrachten. In de onderbouw staan in het onderdeel Toepassen opdrachten bij een (v)mbo-beroepscontext. In de bovenbouw zit het onderdeel Examentraining. Daarin oefenen leerlingen al vanaf leerjaar 3 met (bewerkte) examenopgaven.

Goed van start met POLARIS

Wij helpen docenten gemakkelijk starten met POLARIS NaSk, natuurkunde of scheikunde. Wij ondersteunen u graag. Neem contact met ons op!

Bekijk POLARIS natuurkunde + scheikunde vmbo

Ontvang de POLARIS nieuwsflits en blijf op de hoogte!

Doorlopende leerlijn POLARIS vmbo

POLARIS stemt de inhoud, organisatie en didactiek van het vak af op het betreffende onderwijsniveau. Bij vmbo-basis(kader) en vmbo-kgt is de theorie toegespitst op het vmbo-programma. Er zijn meer gesloten opdrachten en er ligt meer nadruk op R en T1. In vmbo-basis (kader) wordt jouw leerling aan de hand van opdrachten door de theorie en de verwerking ervan geleid. Bij vmbo-theoretisch/havo wordt in een aantal paragrafen minder theorie aangeboden en zijn de contexten anders dan in havo/vwo. De opdrachten zijn meer voor gestructureerd en hebben een eigen RTTI-verhouding. Jouw leerlingen worden net iets meer uitgedaagd, zodat ze eventueel kunnen opstromen naar de havo.

In de bovenbouw zit het onderdeel Examentraining. Daarin oefenen leerlingen al vanaf leerjaar 3 met (bewerkte) examenopgaven. In de delen voor leerjaar 4 staat ook alle theorie voor het centraal examen uit leerjaar 3.

POLARIS digitaal

Digitale leeromgeving

In het adaptieve oefenprogramma Drillster worden interactieve oefendrills en oefentoetsen aangeboden waarmee uw leerlingen onbeperkt kunnen oefenen met directe feedback. Het programma past zich aan de leer- en onthoudcurve van de gebruiker aan. Drillster is zeer geschikt om via een smartphone te oefenen.

Uitlegvideo

Bij elke paragraaf is een korte uitlegvideo beschikbaar. Deze uitlegvideo’s geven leerlingen de gelegenheid om vooruit of terug te kijken en de stof op elk gewenst moment en plaats uitgelegd te krijgen. De PowerPoints die de basis vormen voor de video’s, worden aangeboden in het docentenmateriaal.

Demolicentie docenten

Met de gratis demolicentie geven we u een beeld van het digitale leerlingenmateriaal (interactieve oefendrills en uitlegvideo’s) en het digitale docentenmateriaal met o.a. PowerPoints, docentenhandleiding, werkbladen, uitwerkingen en toetsen. Ook kunt u enkele pagina’s bekijken in de digitale bladerboeken.

Digitaal docentenmateriaal

Voor docenten, die met onze methode werken, is een gratis docentlicentie beschikbaar met toegang tot het digitale leerlingmateriaal en docentenmateriaal: docentenhandleiding, per paragraaf een PowerPoint met uitleg van de kernbegrippen uit de paragraaf, uitwerkingen van de opdrachten, werkbladen bij de practica en per hoofdstuk twee RTTI-gecertificeerde toetsen.

Bestel een beoordelingsexemplaar

Bestel nu een beoordelingsexemplaar van de leerwerkboeken of leeropdrachtenboeken, het practicumwerkbladenboek en de licenties van POLARIS natuurkunde + scheikunde vmbo.

 

Kom in contact met uw adviseur

Wilt u meer weten over POLARIS natuurkunde + scheikunde vmbo of een informatief gesprek aanvragen? Neem contact op met één van onze educatief adviseurs.