POLARIS natuurkunde + scheikunde vmbo

Vmbo-basis(kader): leerwerkboeken en aanvullende digitale
licentie voor slechts € 30,00 per leerling per jaar!

Vmbo-kgt en vmbo-theoretisch/havo: leeropdrachtenboek en
aanvullende digitale licentie voor slechts € 20,74 per leerling per jaar!

Succesbeleving voor alle vmbo-leerlingen

POLARIS is dé nieuwe methode natuurkunde + scheikunde (NaSk en NaSk1) vmbo voor leerjaar 1, 2 en 3 voor vmbo-basis(kader), vmbo-kgt en vmbo-theoretisch/havo. De inhoud, organisatie, didactiek en vormgeving zijn afgestemd op deze niveaus. De gloednieuwe methode is overzichtelijk, kernachtig en doelgericht. POLARIS is volledig leerdoelgestuurd en geeft jouw leerlingen zelfvertrouwen door de heldere, kernachtige uitleg en de duidelijk geformuleerde opdrachten. De methode doet recht aan de verschillen tussen jouw leerlingen. Met RTTI in alle opdrachten en toetsopdrachten kun je eenvoudig differentiëren. Je kunt werken met het boek en de aanvullende licentie of volledig digitaal met de boekvervangende licentie. Er is voor docenten gratis online docentenmateriaal beschikbaar met uitwerkingen, practica, presentaties en toetsen. Je kunt makkelijk differentiëren door middel van de uitlegvideo’s en het oefenen met de drills.

POLARIS natuurkunde scheikunde vmbo

Kenmerken POLARIS natuurkunde + scheikunde vmbo

Focus op de kern van het vak

De methode motiveert de leerlingen door succesbeleving en uitdaging met leerstof die voor de vmbo-leerling behapbaar en uitvoerbaar is. In de methode ligt de focus op de kern van het vak.

Eenvoudige lesorganisatie

Ieder hoofdstuk heeft dezelfde gestructureerde opbouw. In elke paragraaf staat één leerdoel centraal. Zowel de theorie, de opdrachten als de practica zijn gekoppeld aan het leerdoel.

Formatief evalueren

Snel kunnen zien wat de leerling nodig heeft dankzij RTTI in alle opdrachten en toetsopdrachten. Met formatief evalueren stel je toetsen en lessen in dienst van het leren!

Doelgerichte practica 

Bij iedere paragraaf horen één of twee practica die het leerdoel ondersteunen, een inductieve en een deductieve variant. Jij kiest hoe je de practica inzet en welke variant daarbij hoort.

Aandacht voor taal en overzicht

Er is veel aandacht besteed aan de formulering van de uitleg en opdrachten en de lay-out. Het vak wordt toegankelijker voor de leerling zonder concessies te doen aan het niveau van de leerstof.

Variatie in opdrachten

Na iedere pagina theorie volgt een pagina oefenen. In het onderdeel Toepassen een (v)mbo-beroepscontext. In vmbo-basis(kader) worden meer gesloten vragen ingezet.

Auteurs gezocht

Voor de ontwikkeling van POLARIS voor vmbo bovenbouw (nask1 en nask2) zijn we op zoek naar enthousiaste auteurs en docenten die mee willen denken. Bij de ontwikkeling van de methode hebben we aandacht voor elk specifiek niveau, omdat we recht willen doen aan de leerling. Naast auteurs zoeken we ook vmbo-docenten die met ons mee willen denken over en feedback willen geven op de invulling van POLARIS voor vmbo bovenbouw. Omdat u als docent het best weet wat uw leerlingen nodig hebben, horen we graag uw mening! Wilt u meeschrijven aan of meedenken over POLARIS voor vmbo bovenbouw? Stuur een mail naar l.bouma@boom.nl voor meer informatie.

Wat zeggen gebruikers over POLARIS?

Bekijk POLARIS natuurkunde + scheikunde vmbo

Brochure POLARIS

POLARIS natuurkunde + scheikunde vmbo

vmbo-basis(kader)

POLARIS nask natuurkunde scheikunde

vmbo-theoretisch/havo

POLARIS nask natuurkunde scheikunde

NaSk1 vmbo-kader leerjaar 3

NaSk1 vmbo-gt leerjaar 3

POLARIS NASK vmbo-kgt

Doorlopende leerlijn POLARIS vmbo

POLARIS stemt de inhoud, organisatie en didactiek van het vak af op het betreffende onderwijsniveau. Bij vmbo-basis(kader) en vmbo-kgt is de theorie toegespitst op het vmbo-programma. Er zijn meer gesloten opdrachten en er ligt meer nadruk op R en T1. In vmbo-basis (kader) wordt jouw leerling aan de hand van opdrachten door de theorie en de verwerking ervan geleid. Bij vmbo-theoretisch/havo wordt in een aantal paragrafen minder theorie aangeboden en zijn de contexten anders dan in havo/vwo. De opdrachten zijn meer voor gestructureerd en hebben een eigen RTTI-verhouding. Jouw leerlingen worden net iets meer uitgedaagd, zodat ze eventueel kunnen opstromen naar de havo.

POLARIS digitaal

Digitale leeromgeving

In het adaptieve oefenprogramma Drillster worden interactieve oefendrills en oefentoetsen aangeboden waarmee uw leerlingen onbeperkt kunnen oefenen met directe feedback. Het programma past zich aan de leer- en onthoudcurve van de gebruiker aan. Drillster is zeer geschikt om via een smartphone te oefenen.

Uitlegvideo

Bij elke paragraaf is een korte uitlegvideo beschikbaar. Deze uitlegvideo’s geven leerlingen de gelegenheid om vooruit of terug te kijken en de stof op elk gewenst moment en plaats uitgelegd te krijgen. De PowerPoints die de basis vormen voor de video’s, worden aangeboden in het docentenmateriaal.

Demolicentie docenten

Met de gratis demolicentie geven we u een beeld van het digitale leerlingenmateriaal (interactieve oefendrills en uitlegvideo's) en het digitale docentenmateriaal met o.a. PowerPoints, docentenhandleiding, werkbladen, uitwerkingen en toetsen. Ook kunt u enkele pagina's bekijken in de digitale bladerboeken.

Digitaal docentenmateriaal

Voor docenten, die met onze methode werken, is een gratis docentlicentie beschikbaar met toegang tot het digitale leerlingmateriaal en docentenmateriaal: docentenhandleiding, per paragraaf een PowerPoint met uitleg van de kernbegrippen uit de paragraaf, uitwerkingen van de opdrachten, werkbladen bij de practica en per hoofdstuk twee RTTI-gecertificeerde toetsen.

Ontvang de POLARIS nieuwsflits en blijf op de hoogte!

Goed van start met POLARIS

Gaat u starten met POLARIS natuurkunde + scheikunde vmbo dan helpen we u graag goed op weg. Wij geven gratis starttrainingen op maat voor docenten aan het begin van het schooljaar. Hoe kunt het digitale materiaal en het docentenmateriaal optimaal inzetten en gebruiken? Uiteraard ondersteunen we u met een handleiding en instructievideo’s. Zo kunt u bijvoorbeeld altijd terugvinden hoe u met onze digitale leeromgeving werkt.

Assortiment POLARIS natuurkunde + scheikunde vmbo

U kunt werken met leerwerkboeken bij vmbo-basis(kader) en met leeropdrachtenboeken bij vmbo-kgt en vmbo-theoretisch/havo met theorie en opdrachten, een practicumwerkbladenboek, een aanvullende digitale licentie of een boekvervangende licentie.

POLARIS natuur- en scheikunde vmbo-basis(kader)

ISBN 9789492862914

Beschikbaar

€ 11,25

ISBN 9789492862693

Beschikbaar

€ 11,25

ISBN 9789492862921

Beschikbaar

€ 6,95

POLARIS natuur- en scheikunde vmbo-kgt 1-2

ISBN 9789493113350

Beschikbaar

€ 52,95

ISBN 9789493113367

beschikbaar

€ 8,25

ISBN 9789493113374

Beschikbaar

€ 7,50

ISBN 9789493113381

Beschikbaar

€ 23,95

POLARIS natuur- en scheikunde nask1

ISBN 9789493113893

 01-11-2021

€ 52,95

ISBN 9789493113909

 01-12-2021

€ 8,25

ISBN 9789493113923

beschikbaar

€ 52,95

ISBN 9789493113930

 01-11-2021

€ 8,25

ISBN 9789493113985

beschikbaar

€ 7,50

ISBN 9789493113992

beschikbaar

€ 23,95

POLARIS natuur- en scheikunde vmbo-theoretisch/havo

ISBN 9789493113039

Beschikbaar

€ 52,95

ISBN 9789493113046

beschikbaar

€ 8,25

ISBN 9789493113053

Beschikbaar

€ 7,50

ISBN 9789493113060

Beschikbaar

€ 23,95

POLARIS demolicentie

Beschikbaar

€ 0,00

Bestel een beoordelingsexemplaar

Bestel nu een beoordelingsexemplaar van de leerwerkboeken of leeropdrachtenboeken, het practicumwerkbladenboek en de licenties van POLARIS natuurkunde + scheikunde vmbo.

Kom in contact met uw adviseur

Wilt u meer weten over POLARIS natuurkunde + scheikunde vmbo of een informatief gesprek aanvragen? Neem contact op met één van onze educatief adviseurs.

Jolette Middeljans

Jolette Middeljans

Educatief adviseur
Alice Fahner

Alice Fahner

Educatief adviseur
Kristy Kuik

Kristy Kuik

Educatief adviseur