POLARIS NaSk en NaSk1 vmbo

Vmbo-basis(kader) 1-2 en NaSk1: leerwerkboeken en aanvullende digitale licentie voor slechts € 31,25 per leerling per jaar!

Vmbo-kgt en vmbo-theoretisch/havo 1-2 en NaSk1: leeropdrachtenboek en aanvullende digitale licentie voor slechts € 21,38* per leerling p.j.!

*bij gebruik in een boekenfonds met een afschrijvingstermijn van 4 jaar en jaarlijkse aanschaf licentie

Succesbeleving voor alle vmbo-leerlingen

De nieuwe methode POLARIS is overzichtelijk, kernachtig en doelgericht. POLARIS is volledig leerdoelgestuurd en geeft uw leerlingen zelfvertrouwen door de heldere, kernachtige uitleg en de duidelijk geformuleerde opdrachten. De methode doet recht aan de verschillen tussen de leerlingen. Met RTTI in alle opdrachten en toetsopdrachten kunt u eenvoudig differentiëren. Inhoud, structuur en vormgeving van de boeken zijn afgestemd op de verschillende vmbo-niveaus. U kunt werken met alleen het (leerwerk)boek, met het (leerwerk)boek en de aanvullende licentie of volledig digitaal met de boekvervangende licentie. Voor kgt is er een los practicum-werkbladenboek beschikbaar. Voor u biedt POLARIS gratis online docentenmateriaal met uitwerkingen, practica en toetsen. Ook is er per paragraaf een presentatie beschikbaar om uw (online) les te verrijken.

POLARIS natuurkunde scheikunde vmbo

Kenmerken POLARIS natuurkunde + scheikunde vmbo

Focus op de kern van het vak

De methode motiveert de leerlingen door succesbeleving en uitdaging met leerstof die voor de vmbo-leerling behapbaar en uitvoerbaar is. In de methode ligt de focus op de kern van het vak.

Leerstof is leerdoelgestuurd

Ieder hoofdstuk heeft dezelfde gestructureerde opbouw. In elke paragraaf staat één leerdoel centraal. Zowel de theorie, de opdrachten als de practica zijn gekoppeld aan het leerdoel. Bij iedere paragraaf horen één of twee practica.

Formatief evalueren

Snel kunnen zien wat de leerling nodig heeft dankzij RTTI in alle opdrachten en toetsopdrachten. Met formatief evalueren stel je toetsen en lessen in dienst van het leren!

ICT voor beter begrip

Bij iedere paragraaf is er een uitlegvideo waarin de kern van de paragraaf wordt uitgelegd. Daarnaast zijn er per paragraaf interactieve oefeningen met directe feedback en per hoofdstuk een oefentoets.

Aandacht voor taal en overzicht

Er is veel aandacht besteed aan de formulering van de uitleg en de opdrachten en aan de lay-out. Daardoor wordt het vak toegankelijker voor de leerling zonder concessies te doen aan het niveau van de leerstof.

Variatie in opdrachten

Er is een goede mix van open en gesloten opdrachten. In de onderbouw staan in het onderdeel Toepassen opdrachten bij een (v)mbo-beroepscontext. In de bovenbouw zit het onderdeel Examentraining. Daarin oefenen leerlingen al vanaf leerjaar 3 met (bewerkte) examenopgaven.

Wat zeggen gebruikers over POLARIS?

Bekijk POLARIS natuurkunde + scheikunde vmbo

Brochure POLARIS

vmbo-basis(kader)

POLARIS nask natuurkunde scheikunde

vmbo-theoretisch/havo

POLARIS nask natuurkunde scheikunde

NaSk1 vmbo-kader leerjaar 3

NaSk1 vmbo-gt leerjaar 3

POLARIS NASK vmbo-kgt

Doorlopende leerlijn POLARIS vmbo

POLARIS stemt de inhoud, organisatie en didactiek van het vak af op het betreffende onderwijsniveau. Bij vmbo-basis(kader) en vmbo-kgt is de theorie toegespitst op het vmbo-programma. Er zijn meer gesloten opdrachten en er ligt meer nadruk op R en T1. In vmbo-basis (kader) wordt jouw leerling aan de hand van opdrachten door de theorie en de verwerking ervan geleid. Bij vmbo-theoretisch/havo wordt in een aantal paragrafen minder theorie aangeboden en zijn de contexten anders dan in havo/vwo. De opdrachten zijn meer voor gestructureerd en hebben een eigen RTTI-verhouding. Jouw leerlingen worden net iets meer uitgedaagd, zodat ze eventueel kunnen opstromen naar de havo.

POLARIS digitaal

Digitale leeromgeving

In het adaptieve oefenprogramma Drillster worden interactieve oefendrills en oefentoetsen aangeboden waarmee uw leerlingen onbeperkt kunnen oefenen met directe feedback. Het programma past zich aan de leer- en onthoudcurve van de gebruiker aan. Drillster is zeer geschikt om via een smartphone te oefenen.

Uitlegvideo

Bij elke paragraaf is een korte uitlegvideo beschikbaar. Deze uitlegvideo’s geven leerlingen de gelegenheid om vooruit of terug te kijken en de stof op elk gewenst moment en plaats uitgelegd te krijgen. De PowerPoints die de basis vormen voor de video’s, worden aangeboden in het docentenmateriaal.

Demolicentie docenten

Met de gratis demolicentie geven we u een beeld van het digitale leerlingenmateriaal (interactieve oefendrills en uitlegvideo's) en het digitale docentenmateriaal met o.a. PowerPoints, docentenhandleiding, werkbladen, uitwerkingen en toetsen. Ook kunt u enkele pagina's bekijken in de digitale bladerboeken.

Digitaal docentenmateriaal

Voor docenten, die met onze methode werken, is een gratis docentlicentie beschikbaar met toegang tot het digitale leerlingmateriaal en docentenmateriaal: docentenhandleiding, per paragraaf een PowerPoint met uitleg van de kernbegrippen uit de paragraaf, uitwerkingen van de opdrachten, werkbladen bij de practica en per hoofdstuk twee RTTI-gecertificeerde toetsen.

Ontvang de POLARIS nieuwsflits en blijf op de hoogte!

  Goed van start met POLARIS

  Gaat u starten met POLARIS natuurkunde + scheikunde vmbo dan helpen we u graag goed op weg. Wij geven gratis starttrainingen op maat voor docenten aan het begin van het schooljaar. Hoe kunt het digitale materiaal en het docentenmateriaal optimaal inzetten en gebruiken? Uiteraard ondersteunen we u met een handleiding en instructievideo’s. Zo kunt u bijvoorbeeld altijd terugvinden hoe u met onze digitale leeromgeving werkt.

  Assortiment POLARIS natuurkunde + scheikunde vmbo

  U kunt werken met leerwerkboeken bij vmbo-basis(kader) en met leeropdrachtenboeken bij vmbo-kgt en vmbo-theoretisch/havo met theorie en opdrachten, een practicumwerkbladenboek, een aanvullende digitale licentie of een boekvervangende licentie.

  POLARIS NaSk vmbo-basis(kader)

  ISBN 9789492862914

  ISBN 9789492862693

  POLARIS NaSk vmbo-kgt 1-2

  POLARIS NaSk1

  POLARIS NaSk vmbo-theoretisch/havo

  Licenties

  ISBN 9789492862921

  Vervalt per 31-07-2022

  ISBN 9789493113374

  Vervalt per 31-07-2022

  ISBN 9789493113381

  Vervalt per 31-07-2022

  ISBN 9789493113053

  Vervalt per 31-07-2022

  ISBN 9789493113060

  Vervalt per 31-07-2022

  ISBN 9789493113985

  Vervalt per 31-07-2022

  ISBN 9789493113992

  Vervalt per 31-07-2022

  ISBN 9789464420326

  01-08-2022

  ISBN 9789464420333

  01-08-2022

  ISBN 9789464420340

  01-08-2022

  ISBN 9789464420357

  01-08-2022

  Gratis voor docenten

  Bestel een beoordelingsexemplaar

  Bestel nu een beoordelingsexemplaar van de leerwerkboeken of leeropdrachtenboeken, het practicumwerkbladenboek en de licenties van POLARIS natuurkunde + scheikunde vmbo.

  Kom in contact met uw adviseur

  Wilt u meer weten over POLARIS natuurkunde + scheikunde vmbo of een informatief gesprek aanvragen? Neem contact op met één van onze educatief adviseurs.

  Jolette Middeljans

  Jolette Middeljans

  Educatief adviseur
  Alice Fahner

  Alice Fahner

  Educatief adviseur
  Kristy Kuik

  Kristy Kuik

  Educatief adviseur