POLARIS natuurkunde havo/vwo/gymnasium/tto

Leeropdrachtenboek en aanvullende digitale licentie vanaf € 23,13* (leerjaar 3) en € 25,99* (vanaf leerjaar 4) per leerling per jaar!

English edition voor TTO slechts € 23,49* per leerling per jaar!

*bij gebruik in een boekenfonds met een afschrijvingstermijn van 4 jaar en jaarlijkse aanschaf licentie

 

Wil uw school liever met een LiFo-constructie werken dan kan dat ook. Neem in dat geval even contact met ons op om te bespreken wat de mogelijkheden zijn.

De gids voor uw natuurkundeonderwijs

De veelgebruikte methode POLARIS voor havo, vwo/gymnasium en tto gaat terug naar de kern van het vak en stelt de concepten centraal. De inhoud, organisatie, didactiek en vormgeving zijn afgestemd op het betreffende niveau. POLARIS werkt vanuit leerdoelen en is volledig RTTI-gecertificeerd. Deze aanpak maakt het doel én nut van elke opdracht en toetsopdracht duidelijk voor leerling en docent. Bovendien kunt u hiermee eenvoudig differentiëren. U kunt werken met alleen het boek, met het boek en de aanvullende licentie of volledig digitaal met de boekvervangende licentie. Voor u is er gratis online docentenmateriaal beschikbaar met uitwerkingen, practica en toetsen. Ook biedt POLARIS per paragraaf een presentatie om uw (online) les te verrijken. De hoofdstukken van de keuzeonderwerpen voor de Tweede Fase vindt u ook in het docentenmateriaal.

POLARIS natuurkunde 3

Volledig aangepast aan wijzigingen syllabi havo en vwo

De nieuwe methode POLARIS natuurkunde is volledig afgestemd op de nieuwe syllabus zodat uw leerlingen goed worden voorbereid op het eindexamen.

Kenmerken POLARIS natuurkunde

Aangepast aan wijzigingen in de syllabi

POLARIS natuurkunde is volledig aangepast aan het gewijzigde examenprogramma havo en vwo/gym. Uw leerlingen worden vanaf komend schooljaar perfect voorbereid op het eindexamen.

Examentraining

In de delen voor de Tweede Fase wordt vanaf het begin aandacht besteed aan het oefenen met (bewerkte) examenopgaven.

Doelgerichte practica

Bij iedere paragraaf horen één of twee practica die het leerdoel ondersteunen. Van de meeste practica is er een inductieve en een deductieve variant. U kiest hoe u de practica inzet en welke variant daarbij hoort.

Lesstof is leerdoelgestuurd

Iedere paragraaf start met een leerdoel en eindigt met een leerdoelcheck op vier cognitieve niveaus (RTTI). Zowel de theorie, de opdrachten als de practica zijn gekoppeld aan het leerdoel.

ICT voor een beter begrip

Bij iedere paragraaf is er een uitlegvideo, zijn er interactieve oefeningen met directe feedback en per hoofdstuk een oefentoets.

Aandacht voor taal en overzicht

Er is veel aandacht besteed aan de formulering van de uitleg en de opdrachten en aan de lay-out. Daardoor wordt het vak toegankelijker voor de leerling zonder concessies te doen aan het niveau van de leerstof.

English edition: POLARIS physics

 De Engelstalige editie is gericht op tweetalig onderwijs (tto) en volgt de Nederlandstalige editie volledig. U kunt dit schooljaar werken met vwo/gymnasium leerjaar 3. Voor scholen die volledig digitaal willen werken is er uiteraard een boekvervangende licentie. U kunt komend schooljaar ook werken met de English edition chemistry in leerjaar 3.

Goed van start met POLARIS natuurkunde

Wij helpen docenten gemakkelijk starten met POLARIS NaSk, natuurkunde of scheikunde. Wij ondersteunen u graag. Neem contact met ons op!

 gratis starttrainingen op maat
 gratis docentlicentie met e-book
 gratis toetsen

 gratis powerpoints
 gratis instructievideo’s en handleiding
 wij zijn altijd bereikbaar

Wat zeggen gebruikers over POLARIS natuurkunde?

Bekijk POLARIS natuurkunde

Brochure POLARIS

Natuurkunde havo 3

POLARIS nask natuurkunde scheikunde

Natuurkunde havo 4

Natuurkunde havo 5

Natuurkunde vwo/gymnasium 3

POLARIS nask natuurkunde scheikunde

Physics vwo/gymnasium 3

POLARIS physics

Natuurkunde vwo/gymnasium 4

POLARIS

Natuurkunde vwo/gymnasium 5

Structuur POLARIS natuurkunde

POLARIS natuurkunde havo en vwo/gymnasium is zeer gestructureerd opgebouwd. Er zijn zes hoofdstukken van vijf paragrafen. Een paragraaf start met een leerdoel en eindigt met een leerdoelcheck. Er zijn twee pagina’s theorie, twee pagina’s oefenen en twee pagina’s toepassen (havo) of ontdekken (vwo/gymnasium). Een paragraaf bevat leerstof voor twee tot drie lessen waardoor het programma altijd past in de beschikbare tijd. Het verschil tussen de streams zit voornamelijk in de moeilijkheid en opbouw van de opdrachten en in de gekozen contexten. Bij iedere paragraaf horen één of twee practica. Van de meeste practica is er een inductieve en een deductieve variant. Practica online of als werkbladenboek in een check- of ontdekvariant.

POLARIS digitaal

Uitlegvideo's

Bij elke paragraaf van POLARIS natuurkunde is een korte uitlegvideo over de kernconcepten beschikbaar. De uitlegvideo's geven jouw leerlingen de gelegenheid om vooruit of terug te kijken en de stof op elk gewenst moment en plaats uitgelegd te krijgen.

Adaptief oefenprogramma

In het adaptieve oefenprogramma Drillster worden oefendrills aangeboden als aanvulling op de lesstof. Het programma past zich aan de leer- en onthoudcurve van de gebruiker aan. Ideaal ook voor smartphone. Per paragraaf is er één drill beschikbaar om het lesdoel te toetsen.

Demolicentie docenten

Met de gratis demolicentie geven we u een beeld van het digitale leerlingenmateriaal en het digitale docentenmateriaal met uitwerkingen, docentenhandleiding, Powerpoints, practica werkbladen en toetsen. Ook kunt u enkele pagina's bekijken in de digitale bladerboeken.

Digitaal docentenmateriaal

Voor docenten, die met onze methode werken, is een gratis docentlicentie beschikbaar met toegang tot het digitale leerlingmateriaal en docentenmateriaal: docentenhandleiding, per paragraaf een PowerPoint met uitleg van de kernbegrippen uit de paragraaf, uitwerkingen van de opdrachten, werkbladen bij de practica en per hoofdstuk twee RTTI-gecertificeerde toetsen.

Ontvang de POLARIS nieuwsflits en blijf op de hoogte!

Assortiment POLARIS natuurkunde

U kunt werken met het leeropdrachtenboek met theorie en opdrachten, een practicumwerkbladenboek en de aanvullende licentie of volledig digitaal werken met de boekvervangende licentie. De licenties geven toegang tot een uitlegvideo per paragraaf en de interactieve oefenomgeving.

POLARIS natuurkunde havo

ISBN 9789492862709

ISBN 9789492862716

ISBN 9789493224087

ISBN 9789464420173

ISBN 9789464420524

POLARIS natuurkunde vwo/gymnasium

ISBN 9789492862853

ISBN 9789492862860

ISBN 9789493224148

ISBN 9789464420180

POLARIS physics vwo/gymnasium tto - English edition

Bestel een beoordelingsexemplaar

Bestel nu een beoordelingsexemplaar van de leeropdrachtenboeken, practicumwerkboeken en licenties van POLARIS natuurkunde.

Kom in contact met uw adviseur

Wilt u meer weten over POLARIS natuurkunde of een informatief gesprek aanvragen? Neem contact op met één van onze educatief adviseurs.

Karen van der Kolk

Karen van der Kolk

Educatief adviseur
Jolette Middeljans

Jolette Middeljans

Educatief adviseur
Alice Fahner

Alice Fahner

Educatief adviseur